Aktualności

Klauzula Change of control

Klauzula ta przyznaje stronie umowy, na korzyść której została zamieszczona, pewne przywileje możliwe do zrealizowania w przypadku tzw. zmiany kontroli.

W przypadku, gdy dojdzie do zrealizowania przesłanek opisanych w konkretnym przypadku zmiany kontroli, podmiot uprawniony będzie mógł zrealizować swoje uprawnienia. Może to być – przykładowo – natychmiastowe zerwanie współpracy, bez zachowania innych umownych terminów lub w przypadku gdy klauzula była zamieszczona w umowie pożyczki czy kredytu, uprawniony wierzyciel będzie mógł – przykładowo – zażądać wcześniejszej spłaty zobowiązania. Sama zmiana kontroli powinna być zdefiniowana w konkretnej umowie, bowiem może odnosić się do różnych wydarzeń – np. zmiana struktury właścicielskiej, zmiana w zarządzie danego podmiotu.

Klauzula ta jest pozytywnym zjawiskiem, bowiem zabezpiecza interesy podmiotów poprzez umożliwienie im dodatkowych działań w przypadku, gdy dochodzi do istotnych zmian w osobie ich dotychczasowego kontrahenta.

 

Maksymilian Marciniak, prawnik