Aktualności

Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy wysoko w rankingu kancelarii prawniczych na Portalu prawieoprawie

Z dużą satysfakcją informujemy, że nasza kancelaria osiągnęła wysoką pozycję w ogólnopolskim rankingu kancelarii prawniczych, opracowanym przez Portal prawieoprawie. Warto dodać, że ranking ten opiera się na wiarygodnych danych, znajdujących się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W kategorii „wielkość przychodów” w 2017 roku osiągnęliśmy 4,6 mln zł i zajęliśmy 74 miejsce w Polsce oraz 5 w województwie śląskim. Jeszcze lepszy wynik uzyskaliśmy w kategorii „średniomiesięczny przychód na jednego radcę prawnego/adwokata” – z przychodem 38,3 tys. zł. jesteśmy na 42 miejscu w kraju i na PIERWSZYM w województwie śląskim.

Szczególnie cieszymy się z pierwszego miejsca na Śląsku w kategorii „średniomiesięczny przychód”. Ten wynik potwierdza słuszność naszej strategii marketingowej, opierającej się na dwóch elementach:

  1. Koncentrujemy się na skomplikowanych, wysokospecjalistycznych usługach, które wymagają najwyższych kwalifikacji prawniczych – za wysoką jakość otrzymujemy od naszych Klientów odpowiednią cenę.
  2. Od kilku lat coraz szerzej stosujemy wynagrodzenie za nasze usługi wg zasady success fee, ściśle wiążącej sukces naszego Klienta z ceną usługi prawnej. Choć wiąże się tym dla nas pewne ryzyko – sukces nie jest przecież z góry zagwarantowany – to zalety tego systemu rozliczania są oczywiste. Najważniejszą z nich jest to, że Kancelaria otrzymuje wynagrodzenie od zadowolonego Klienta, który płaci nam więcej, ale tylko wtedy, gdy osiąga swój cel. 

Dodajmy, że tak wysoka pozycja w rankingu wynika także z systemu zarządzania kancelarią, w którym motywujemy wszystkich prawników do ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, a następnie wynagradzamy ich w oparciu o jasny i sprawiedliwy system wynagradzania.