Aktualności

Kancelaria współzałożycielem Klastra Eksportowego Polska – Wschód

31 lipca 2014 w Warszawie odbyło się ważne spotkanie na polskim rynku biznesowym. Kilkanaście polskich firm razem z prestiżową uczelnią oraz parkiem technologicznym podpisały umowę Klastra Eksportowego „Polska Wschód”.

Idea Klastra Eksportowego Polska – Wschód była prosta: rozwinąć potencjał związany z eksportem lub importem polskich towarów i usług oraz promocja polskich wyrobów oraz usług na rynkach wschodnich, a także azjatyckich.

Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy wraz z partnerami: Instytutem INTL, Grupą Doradczą BDKM  oraz Stowarzyszeniem SIST, opracowała i stworzyła koncepcję klastra biznesowego, którego zadaniem będzie zrzeszanie polskich przedsiębiorców, a także placówek edukacyjnych oraz innowacyjnych, jak np. parki technologiczne.

Celem Klastra Eksportowego „Polska-Wschód” będzie wsparcie dla polskiego biznesu poprzez m.in.:

  • wspólną promocję, bazę informacyjną, portal internetowy, udział w targach i misjach gospodarczych ukierunkowanych na eksport polskich produktów na rynki wschodnie;
  • organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji;
  • wspieranie i ubieganie się o dofinansowanie projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych Klastra Eksportowego z uwzględnieniem środków finansowych UE, rządowych i samorządowych;

Członkowie Klastra Eksportowego będą wymieniać doświadczenia, dzielić się wiedzą oraz pomagać sobie wzajemnie nie tylko na lokalnym rynku, ale także za granicą.

Celem Klastra Eksportowego Polska-Wschód jest wypracowanie rozwiązań wspierających przedsiębiorstwa działające oraz zamierzające rozpocząć działalność na rynkach wschodnich,
a także zapewnienie przedsiębiorcom pomocy w budowaniu łańcuchów kooperacyjnych.

Poniżej znajdą Państwo link do Video relacji z tego wydarzenia przygotowany przez Instytut INTL.