Aktualności

Kancelaria doradzała funduszowi Kvarko ASI sp. z o.o. przy inwestycji w spółkę Hyperlab Solution sp. z o.o.

Kancelaria  doradzała funduszowi Kvarko ASI sp. z o.o. przy koinwestycji z funduszem Infini sp. z o.o. w spółkę Hyperlab Solution sp. z o.o. realizującej projekt „Autorskie algorytmy przetwarzania danych teledetekcyjnych i hiperspektralnych”.

Łączna wartość środków pozyskanych przez Hyperlab Solution sp. z o.o. to 1 mln zł.

Fundusz Kvarko ASI sp. z o.o. reprezentował wspólnik kancelarii radca prawny Jarosław Rudy.

Teledetekcja to zdalne (bez bezpośredniego kontaktu z obiektem) pozyskiwanie danych przy pomocy sensorów (lotniczych, satelitarnych, naziemnych) rejestrujących obrazy w różnych zakresach spektralnych (promieniowanie widzialne, podczerwień, mikrofale itp.). Obrazy te są wykorzystywane w wielu dziedzinach, takich jak:  geologia, geodezja i kartografia, monitoring środowiska (w tym badanie stanu wód, jakości powietrza, identyfikacja zanieczyszczeń gleb), górnictwo odkrywkowe, rolnictwo precyzyjne czy rozpoznawanie szkodliwych materiałów, takich jak eternit, podano.