Aktualności

Frankowiczu, idź do Sądu!

Ciekawe stanowisko w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-260/18 wydał w swojej wczorajszej ocenie prawnej Związek Banków Polskich.

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz przekonuje frankowiczów, o tym, że wystąpienie o unieważnienie umowy kredytowej (albo wyłączenie stosowania tych zapisów umowy, które zawierają postanowienia niedozwolone) miałoby być dla nich nieopłacalne, ponieważ „sumarycznie i tak płacą mniej za kredyty, niż kredytobiorcy złotówkowi”.

Cóż, tę kwestię pozostawiam Państwu pod rozwagę.

Moją uwagę przykuł natomiast argument, jakoby „bankowi przysługiwało roszczenie o zwrot wypłaconego kapitału oraz roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tego kapitału”. O ile pierwsza część wypowiedzi nie budzi wątpliwości, o tyle trudno jest mi się zgodzić z tym, ażeby bank rzeczywiście miał podstawę prawną do żądania wynagrodzenia za korzystanie z tego kapitału. Podkreślmy, iż w obliczu unieważnienia całej umowy kredytowej, „świadczenia banku” nie rozpatrujemy już w kontekście odpłatnego świadczenia wzajemnego wynikającego z niej. Jednocześnie z przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w reżim których w takim przypadku wchodzimy, wynika wprost obowiązek wydania jedynie uzyskanej korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Osobiście trudno jest mi sobie wyobrazić w oparciu o jakie kryteria bank miałby określać korzyść w postaci „możliwości korzystania” z jego kapitału, a już tym bardziej skutecznie wykazać tę korzyść przed Sądem w sposób wymierny. Co więcej, ZBP chyba zapomina, że w tym czasie bank również korzystał z kapitału konsumenta, który spłacał raty, będące w tym przypadku świadczeniem nienależnym, czyż nie ?

Oczywiście zrozumiała jest retoryka banków, w których interesie jest zniechęcanie jak największej grupy osób do działania i dochodzenia swoich praw przed Sądami. Jednak argumenty, jakie w tym zakresie wytaczają banki są co najmniej kontrowersyjne.

źródło:

  1. https://www.money.pl/gospodarka/wyrok-tsue-ws-frankowiczow-zbp-przedstawil-wnioski-6432981274699905a.html
  2. https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Ocena-prawna-wyroku-TSUE-w-sprawie-C-260-18

 

adwokat Mariusz Maksis