Aktualności

Debata w siedzibie GPW: Ewolucja czy rewolucja zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w świetle nowych regulacji prawnych?

W dniu 7 lutego 2019 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się debata poświęcona przygotowanemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektowi ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

W debacie, zainicjowanej przez mec. Izabellę Żyglicką, Radcę Prawnego, Założycielkę i Wspólnika Kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni Izabella Żyglicka i Wspólnicy, Eksperta sejmowego w zakresie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, wzięli udział, Konrad Orlik Adwokat, partner, Kancelaria ZIĘBA & PARTNERS spółka komandytowa oraz Monika Gorgoń Radca prawny, Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prelegenci przybliżyli podstawowe założenia nowego projektu ustawy oraz szczegółowo omówili obowiązki podmiotów nią objętych. W odpowiedzi na pytania zebranych, eksperci prowadzący debatę udzielani wyczerpujących wyjaśnień w zakresie wdrażania nowych procedur oraz roli organów ścigania w ich interpretacji.

Przedsiębiorcy zgodnie wypowiadali się co do potrzeby zwiększenia efektywności ścigania podmiotów zbiorowych w sprawach karnych. Dyskusja która wywiązała się po debacie, ujawniła natomiast obawy zebranych gości, związane z pewną uznaniowością organów ścigania w stosowaniu nowej procedury.  

W trakcie debaty, padały ze strony gości liczne prośby o przedstawienie stanowiska zebranych twórcom projektu ustawy. Wydaje się, iż na obecnym etapie procedowania projektu wszelkie opinie i wskazówki praktyków są niecenione i zgodnie z zapewnieniem mec. Żyglickiej zostaną przez nią przekazane osobom pracującym nad projektem.

Niezależnie od przyjęcia bądź odrzucenia planowanych zmian, przedsiębiorcy oraz zaproszeni goście pozostali zgodni, iż dbałość podmiotów zbiorowych o transparentność działania oraz ich legalność jest warunkiem koniecznym dla skutecznego prowadzenia przedsiębiorstwa. Pozytywne zmiany związane dostosowaniem własnych organizacji do zasad compliance zawsze są dobrą inwestycją.