Aktualności

Czy polskie przepisy umożliwiają szybką budowę elektrowni jądrowych?

W ostatnim czasie słyszymy o planach zbudowania w Polsce elektrowni jądrowych. Osoby zajmujące się na co dzień obsługą inwestycji w obszarze energetyki mają wątpliwości i zadają pytania, czy te ambitne plany uda się zrealizować, ze względu na nieprzygotowanie opolskiego systemu prawnego. Obawy takie nie są bezpodstawne, skoro brak odpowiednich regulacji prawnych lub ich niedoskonałość była dotychczas postrzegana jako jeden z głównych hamulcowych projektów energetycznych.

Inwestycje w energetyce są wysoce czasochłonne i kosztochłonne, dlatego podjęcie decyzji angażujących kapitał finansowy poprzedzane jest szczegółową analizą regulacji prawnych.

Lektura aktualnych przepisów prawa energetycznego oraz innych przepisów koniecznych w procesie inwestycyjnym prowadzi do wniosku, że w Polsce wszczęty został proces dostosowywania prawa do potrzeb ogłaszanych inwestycji w obszarze energii jądrowej, nie mniej w dalszym ciągu trudno mówić o rozwiązaniach systemowych. Przykładem takiej sytuacji jest ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 13 kwietnia 2023 r. Nowelą tą objęto Prawo atomowe oraz ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…). Wprowadzone przepisy są bardzo istotne, ponieważ ingerują w jeden z najistotniejszych obszarów projektów energetycznych – proces budowlany. Jednak przepisy te są jedynie częścią regulacji postulowanych, a nadto wydają się nie uwzględniać różnicy pomiędzy inwestycjami wielkoformatowymi, a tymi małymi, polegającymi na budowie małych elektrowni atomowych, zgodnie z koncepcją „energetyki rozproszonej”.

Jest więc niedosyt koniecznych przepisów i ogrom wątpliwości. W efekcie można odnieść wrażenie, że co do zasady mamy zielone światło na inwestycje w energetyce jądrowej, ale nie zaświecono go na wszystkich koniecznych torach, prowadzących do rozwiązań systemowych.

Dokąd więc pociąg ten zmierza?

Autor

Dariusz Hura

Wspólnik, Radca prawny

Dariusz Hura