Aktualności

Bez maseczki ani rusz!

Od 28 listopada 2020 r. (do 27 grudnia 2020 r.) pracownicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Obowiązek ten można wypełnić przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

Jeśli więc pracownik nie przebywa sam w pomieszczeniu, musi bezwzględnie używać np. maseczki. Obowiązek dotyczy nie tylko pomieszczeń, w których pracownicy wykonują swoje obowiązki, ale również takich pomieszczeń jak np. kuchnie czy stołówki.

Pracownik może odmówić zakrywania ust i nosa tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają mu to kwestie zdrowotne.

Wynika z tego, że jeśli pracownik nie ma zdrowotnych przeciwskazań do zakrywania ust i nosa, to powinien bezwzględnie stosować się do tego obowiązku. Jeśli zaś odmawia jego wykonania, to pracodawca ma prawo wydać pracownikowi polecenie zakrywania ust i nosa podczas pracy.

Pracownik, odmawiając wykonania polecenia pracodawcy, dopuszcza się naruszenia obowiązków pracowniczych.

Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

radca prawny Marta Strzecha-Bociąga