Aktualności

Bez maseczki ani rusz? Chyba, że pracodawca postanowi inaczej

Ledwo obowiązek noszenia maseczek w pracy zaczął obowiązywać (pisaliśmy o tym tutaj), a już doczekał się zmiany.

Od 2 grudnia 2020 r. nadal zasadą jest, że w miejscu pracy, jeżeli w pomieszczeniach przebywa więcej niż 1 osoba, należy zakrywać nos i usta.

Nie jest to jednak już zasada bezwzględna, bowiem pracodawca może postanowić inaczej.

Jeśli pracodawca uzna, że wystarczające są inne środki ochrony stosowane w zakładzie pracy, to może wydać decyzję, w której zezwoli na pracę bez maseczek.

Ponadto z nowych przepisów wprost wynika, że na czas spożywania posiłków i napojów w zakładach pracy możliwe jest odkrycie ust i nosa.

Z pewnością, aby uniknąć nieporozumień i wątpliwości, pracodawca może wszystkie obowiązujące zasady w zakresie zakrywania ust i nosa ustalić w wewnętrznej procedurze.

 

radca prawny Marta Strzecha-Bociąga