Aktualności

ASI podmiotem obowiązanym do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Nasza kancelaria zajmuje się obsługą prawną Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych oraz Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. Z sukcesem reprezentowaliśmy 6 podmiotów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. 

W ramach akcji informacyjnej organizowanej przez naszą kancelarię wskazujemy, że Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) oraz Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ZASI) zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 7) są instytucjami obowiązanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) (Ustawa). 

Ustawa nakłada na ASI oraz ZASI szereg obowiązków, wymagających wielu działań organizacyjnych.  Jednym z nich jest obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50 ust. 1 Ustawy).

W związku z powyższym, nasza kancelaria przygotowała wzorcową procedurę dla ASI oraz ZASI, która spełnia wymogi ustawowe i uwzględnia specyfikę działalności tego typu podmiotów. Nad przygotowaniem procedury pracowało dwóch doświadczonych prawników, którzy ukończyli szkolenia, organizowane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Jest to dokument „szyty na miarę” dla potrzeb ASI oraz ZASI i w naszej ocenie pozwoli na szybkie i sprawne dostosowanie się do wymogów Ustawy. 

Zwracamy uwagę, że przestrzeganie przepisów Ustawy ma fundamentalne znaczenie dla każdej ASI i ZASI, gdyż oprócz bardzo surowych sankcji karnych (do 5 lat pozbawienia wolności) ustawa przewiduje również odpowiedzialność administracyjną, w ramach której ZASI może zostać wykreślona z prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru.   

Zgodnie z art. 130 Ustawy, obok Generalnego Inspektora Informacji Finansowych kontrolę nad wykonywaniem przez ASI i ZASI obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, sprawuje także Komisja Nadzoru Finansowego.  

Osoby zainteresowane wzorcową procedurą w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla ASI oraz ZASI bardzo prosimy o kontakt.