Aktualności

Aplikant adwokacki Dominika Bielecka publikuje w Młodej Palestrze

Nakładem czasopisma Młoda Palestra, wydawanego przez Naczelną Radę Adwokacką ukazał się artykuł naukowy aplikanta adwokackiego kancelarii Żyglicka i Wspólnicy – Dominiki Bieleckiej.

Artykuł „Czy polski rynek innowacji finansowych zatrzyma się na Innovation Hub? Prototyp polskiej finansowej piaskownicy regulacyjnej a brytyjskiej cross-sectoral sandbox znalazł się w numerze poświęconym relacjom prawa i nowych technologii. Publikacja stanowi uzupełnienie dyskursu prowadzonego podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Aplikantów Adwokackich „Prawo a Nowe Technologie”, która odbyła się w dniu 21 września 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Wydarzenie miało charakter ogólnopolski, a głos zabrało 15 aplikantów adwokackich wyłonionych w konkursie abstraktów.

Prelekcja naszej aplikantki współtworzyła panel „Prawnicy w świecie innowacyjnych technologii, czyli new tech law sensu stricto”.

Artykuł znajduje się w nr 21 Młodej Palestry na luty i marzec 2020 r. i jest dostępny pod linkiem [Młoda Palestra]