Aktualności

25 lat pozbawienia wolności za przestępstwa skarbowe w Polsce

Od 1 marca 2017 r. obowiązywać zacznie nowelizacja w zakresie wprowadzenia do Polskiego Kodeksu karnego nowych kategorii przestępstw, tj. wystawiania, podrabianie i przerabianie fikcyjnych faktur VAT w celu ich użycia jako autentycznych. W oficjalnym komunikacie kancelaria Prezydenta Polski podała, iż celem ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego szeregu nowych instrumentów prawnokarnych nakierowanych na zwalczanie procederu związanego z wyłudzaniem z budżetu państwa zwrotu kwot naliczonych tytułem podatku od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z nowym prawem, jeżeli fałszywa faktura służąca do wyłudzenia zwrotu VAT dotyczy towarów lub usług o wartości przekraczającej 5 milionów złotych, przestępstwo będzie zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Jeśli wartość towarów lub usług wskazanych w fałszywych fakturach przewyższać będzie 10 milionów złotych, przestępstwo to będzie, zagrożone karą: 25 lat pozbawienia wolności.

Poza groźbą pozbawienia wolności na długie lata, orzeczona kara 25 lat pozbawienia wolności implikuje szereg dolegliwości oraz ograniczeń dla skazanego. Przy zastosowaniu przez Sąd nadzwyczajnego złagodzenia kary, nie może wymierzyć jej niższej niż lat 8, natomiast warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem 15 lat. Po zastosowaniu warunkowego zwolnienia okres próby wynosi 10 lat, zaś zatarcie skazania po kolejnych 10 latach liczonych od momentu jej wykonania lub darowania.

Polski Kodeks karny enumeratywnie wylicza przestępstwa zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności, są one zawarte w następujących rozdziałach części szczególnej:

  • Rozdział XVI „Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne” – np. eksterminacja ludności, stosowanie środków masowej zagłady.
  • Rozdział XVII „Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej” – np. szpiegostwo, zamach na życie Prezydenta RP.
  • Rozdział XIX „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu” – np. zabójstwo, lub jego kwalifikowana postać.
  • Rozdział XXXVII „Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi” – jedynym przestępstwem z tego rozdziału jest fałszowanie środków płatniczych i papierów wartościowych.

Autorzy projektu podkreślają iż uchwalenie niniejszej ustawy, uwidacznia nowe, surowsze podejście do kwestii karania sprawców przestępstw wprowadzanych ustawą, co wynika z przekonania ustawodawcy, iż dolegliwość dotychczas stosowanych kar nie przystawała w żadnym stopniu do rozmiarów spowodowanych szkód.

Przeciwnicy zaostrzania górnej granicy kary podkreślają, iż ważniejszym krokiem w walce z osobami wyłudzającymi zwrot podatku VAT jest reorganizacja administracji skarbowej i zmiany dotyczące charakteru przeprowadzanych kontroli, zaś samo podwyższenie kar za przestępstwa fiskalne noszą znamiona działań nakierowanych na korzyści przede wszystkim polityczne.