Aktualności

Zostały tylko 2 dni!

Przypominamy, że już tylko 2 dni pozostały do sporządzenia sprawozdania dotyczącego stosowanych terminów zapłaty w transakcjach handlowych w poprzednim roku kalendarzowym.

Obowiązek ten wynika z art. 13a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

O szczegółach pisalismy [tutaj].

Temat zatorów płatniczych, ale również kwestię obowiązku sprawozdawczego poruszyliśmy w naszej publikacji „Przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Nowe zasady od 1 stycznia 2020 r.” [tutaj].