Aktualności

Zagrożenie epidemiczne koronawirusem – czasowe ograniczenie działalności

Od soboty 14 marca 2020 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2. Rozporządzenie wprowadza ograniczenie działalności określonych w nim podmiotów, do odwołania.

Mimo weekendu, przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z hotelarstwem, turystyką, sportem, rekreacją, rozrywką, kulturą spędzali czas na analizowaniu wynikających z Rozporządzenia konsekwencji, a są one bardzo poważne.

Zakres wprowadzonych ograniczeń i ich kompleksowość powoduje, że wiele podmiotów z dnia na dzień będzie musiało zaprzestać swojej działalności. Stawiają w związku z tym zasadnicze pytania, zaczynając od najprostszych, np.: czy zakazy dotyczą ich działalności, jak zachować się wobec klientów, czy mają ich informować o zaistniałej sytuacji, co z zawartymi umowami i czy zawierać nowe, co z pracownikami ?

Zgodnie z Rozporządzeniem czasowe ograniczenie dotyczy m. in. działalności przedsiębiorców i innych podmiotów, opisanej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (pkd) kodami:

56.10.A  przygotowanie i wydawanie posiłków,

82.30     organizacja imprez, np. targów, konferencji, spotkań, ich promocja, zarządzanie imprezami,

90.0       zbiorowe formy kultury i rozrywki,

93.0       sport, rozrywka, rekreacja,

59.14.Z  kina, kluby filmowe,

56.30     konsumpcja i podawanie napojów,

55.20     obiekty noclegowe i turystyczne, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

Jedno z ograniczeń dotyka też sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.

Okazuje się, że ocena czy działalność prowadzona przez konkretny podmiot podlega ograniczeniom wcale nie jest oczywista. Konieczna jest analiza rzeczywistej działalności i przedmiotu świadczonych usług, a nie tylko porównanie pkd wpisanego w dokumentach rejestracyjnych.

Jedno jest pewne, działać trzeba szybko i skutecznie. To nie jest dobry czas dla opieszałych.

 

radca prawny Dariusz Hura