Aktualności

Przedsiębiorczość i innowacyjność motorem zmiany miasta

15 czerwca 2018 r. Mecenas Izabella Żyglicka, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, wzięła udział jako panelista w sesji „Przedsiębiorczość i innowacyjność motorem zmiany miasta” prowadzonej w ramach Konferencji Miasto 2018 – Zarządzanie Miastem, poświęconej najnowszym trendom w zarządzaniu miastami oraz kierunkom rozwoju miast w przyszłości.

Mecenas Izabella Żyglicka podkreśliła w dyskusji trzy priorytety:

  1. najważniejsze jest by miasto miało wizję, by jego włodarze potrafili sprecyzować jak widzą przyszłość i rozwój miasta; wtedy przedsiębiorca będzie wyposażony w wiedzę, które miasto jest przyjazne dla jego działalności;
  2. prezydent, burmistrz, wójt miasta, gminy nadaje pewien kierunek działania, ważne, by pełnomocnik ds. kontaktów z przedsiębiorcami  – o ile zostaje powołany – był wyposażony w odpowiednie narzędzia i prerogatywy, musi to być osoba decyzyjna i konkretna  tylko wtedy przedsiębiorca, który zamierza zainwestować w danym miejscu będzie miał poczucie, że ma partnera samorządowego; ważne też, by oferta miast była porównywalna, czyli dobrze byłoby wypracować wspólne standardy postępowania, ułatwiłoby to podejmowanie decyzji przez przedsiębiorców;
  3. postulat, by przynajmniej dwa razy do roku w każdym mieście była sesja rady miasta (odpowiednio rady gminy, czy powiatu) nt. wyłącznie przedsiębiorczości i przedsiębiorców – ułatwiłoby to komunikację na linii przedsiębiorca – samorząd.

W debacie moderowanej przez dr Marcina Barona, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, wzięli także udział: Grzegorz WolffZ-ca dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy, Małgorzata Mańka Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, Bożena Rojewska, Prezes Zarządu Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach.