Aktualności

Izabella Żyglicka w składzie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

Radca prawny Izabella Żyglicka w składzie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla instytucji zarządzającej programem i jest przez nią powoływany. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe).

Pani Izabella Żyglicka reprezentuje organizację Pracodawcy RP.

28 kwietnia 2023 r. odbyło się już drugie Posiedzenie Komitetu, na którym Pani Mecenas została powołana do grupy roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Celem powołania grupy roboczej jest wzmocnienie efektywności i skuteczności wdrażania programu Fundusze dla Śląskiego 2021-2027 a także opiniowanie projektów uchwał, propozycji kryteriów wyboru projektów oraz proponowanie rozwiązań służących osiąganiu założonych w programie celów.

 

Pani Mecenas, gratulujemy!