Aktualności

Francja oferuje pracownikom prawo do odłączenia

Francuscy pracownicy świętowali Nowy Rok z nową ustawą, która wprowadza „prawo do odłączenia” od swojej poczty elektronicznej. Pracodawcy, którzy zatrudniają ponad 50 osób zobowiązani są do uwzględnienia nowego prawa do nie korzystania ze swojego urządzenia cyfrowego po zakończeniu normalnego dnia pracy oraz w weekendy. Celem nowej regulacji jest zmiana poglądu, że pracownicy są dostępni również po godzinach pracy, ponieważ okazało się, że nie wpływa to korzystnie na ich życie rodzinne oraz zdrowie. Badania Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie pokazały, że uczestnicy badania, którzy sprawdzali swoje wiadomości tylko trzy razy dziennie byli mniej zestresowani niż ci, którzy mogli sprawdzić swoje wiadomości e-mail w sposób permanentny.

W większości krajów, w tym w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, taki wymóg nie istnieje.  Umowy większości pracowników zawierają postanowienia określające nie tylko godziny pracy, lecz także zobowiązujące do dodatkowego czasu pracy, o ile jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania przez pracowników swoich obowiązków. Takie lub podobnie sformułowania występują, ale często bez dodatkowego wynagrodzenia. Te unormowania są zazwyczaj istotne w uzgodnieniach dotyczących zatrudnienia. 

Podczas, gdy w większości krajów legalne jest to, aby móc żądać od pracowników pracy poza normalnymi zakontraktowanymi godzinami pracy, a większość pracowników będzie to robić bez kwestionowania polecenia, należy zauważyć, że pomimo braku ustawy podobnej do francuskiej większość krajów stosuje ograniczenia prawne, które pracodawcy muszą stosować do wszystkich pracowników.

Na przykład w Wielkiej Brytanii przepisy wskazują przeciętnie 48-godzinny tydzień pracy, zakończony okresem odpoczynku, regulację czasu „na wezwanie”, regulacje i ewidencjonowanie czasu pracy. Wszystkie te wymagania mogą być trudne do sprawdzenia podczas wykonywania pracy mobilnej lub zdalnego dostępu. W obliczu cyfryzacji coraz ważniejsze jest kontrolowanie przepisów mających na celu ochronę pracowników, ich zdrowia i bezpieczeństwa.

Ponieważ technologia coraz częściej wkracza w nasze codzienne życie, wyznaczenie granicy pomiędzy pracą a domem staje się coraz trudniejsze. Pracodawcy nie powinni ignorować w czasie tworzenia i wprowadzania obowiązujących zasad i procedur pracowniczych, granicy pomiędzy pracą a domem.

 

ALLY LAW

https://ally-law.com/global-matters/