Aktualności

Europejski Kongres MSP w Katowicach – Mecenas Izabella Żyglicka na konferencji „Kontrola w firmie – czy jest się czego bać?”

W dniu 19 października 2017r. na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach odbyła się konferencja pt.: „Kontrola w firmie – czy jest się czego bać?”. 

Jednym z prelegentów była radca prawny Izabella Żyglicka, Wspólnik Zarządzający kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy, która z ramienia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach  wypowiadała się jako Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, przedstawiając punkt widzenia małych i średnich przedsiębiorstw. 

Na konferencji podejmowane były m.in. tematy dotyczące:

 • Ogólnych uwarunkowań  prawnych przeprowadzania kontroli w firmach
 • Jak postępować w przypadku kontroli?
 • NIK jako wiodąca instytucja kontrolna – czego mogą spodziewać się MŚP?
 • Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa – kompetencje i uprawnienia
 • Dlaczego nie należy lekceważyć ochrony danych osobowych?
 • Ochrona wolnego rynku i praw konsumentów w działaniach UOKiK
 • Czy kontroler skarbowy zawsze ma rację?
 • Rola instytucji kontrolnych w polityce państwa

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni liczni eksperci:

 • Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli,
 • Paweł Makowski, Radca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego,
 • Marcin Zimnal, Ekspert Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Wiesław Łyszczek- Główny Inspektor Pracy
 • dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Radca prawny, partner w kancelarii Hansberry Tomkiel Sp.K., w latach 2008-2014 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.