Aktualności

Czy oferując publicznie możliwość nabycia udziałów w sp. z o.o. możesz narazić się na odpowiedzialność karną?

Tak!

4 maja bieżącego roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgłosił długo wyczekiwany projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych służącej stosowaniu unijnego rozporządzenia dotyczącego europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych („Rozporządzenie 2020/1503”). Rozporządzenie 2020/1503 ma na celu unormowanie, usystematyzowanie, a także rozszerzenie działalności tzw. platform crowdfundingowych, o czym możecie przeczytać w poprzednim artykule [czytaj].

Kontrowersje w projektowanej ustawie budzą przepisy karne, które penalizują prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego bez wymaganego zezwolenia i wprowadzają możliwość ukarania grzywną do 5.000.000 zł.

Jedną ze wspomnianych „usług finansowania społecznego” jest oferowanie możliwości nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy wyjaśnić, że wskazane oferowanie polega na kojarzeniu inwestorów zainteresowanych finansowaniem przedsięwzięć gospodarczych (w omawianym przypadku nabyciem udziałów w spółce) z właścicielami projektów z wykorzystaniem platformy finansowania społecznościowego. A zatem, nie dotyczy to każdej publicznej propozycji możliwości nabycia udziałów w spółce z o.o., a tylko takiej, która odbywa się poprzez platformę crowdfundingową, tj. publicznie dostępny internetowy system informacyjny obsługiwany lub zarządzany przez dostawcę usług finansowania społecznościowego. To właśnie ten dostawca będzie ponosić odpowiedzialność karną, jeżeli wcześniej nie uzyska zezwolenia na prowadzenie omawianej działalności.

 

Maciej Marzec