Należymy do
Należymy do Ally Law

Prawo transportowe

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów branży przewozów towarowych i osobowych oraz spedycyjnych. Posiadamy doświadczenie w pomocy prawnej przy czynnościach organizowania przewozu oraz przystępowania do postępowań przetargowych na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Dokonujemy szczegółowej oceny ryzyka kontraktowego dotyczącego oferowanych naszym klientom umów oraz proponujemy szeroką gamę rozwiązań prawnych mających na celu minimalizację tego ryzyka. Nasze doradztwo obejmuje również czynności  związane z finansowaniem transportu w tym forfaiting i factoring. Wysoki standard usług gwarantują kwalifikacje oraz doświadczenie naszych prawników zdobyte między innymi we współpracy z podmiotem wchodzących obecnie w skład największego przewoźnika towarowego w Polsce.

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują między innymi:

  • doradztwo w zakresie transportu drogowego, kolejowego, logistyki, spedycji, organizacji i finansowania transportu;
  • ocena prawna aktów wewnętrznych podmiotów świadczących usługi transportowe oraz niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa;
  • doradztwo w postępowaniach przetargowych mających na celu zawarcie umów związanych z transportem;
  • reprezentowanie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym (w sprawach dotyczących skarg na rozstrzygnięcie KIO);
  • opiniowanie umów zakupu, leasingu oraz dzierżawy pojazdów, umów o usługi remontu i modernizacji pojazdów, dzierżawy obiektów infrastruktury transportowej;
  • weryfikacja dokumentacji prawnej związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w ruchu, w tym również przepisami prawa pracy w zakresie uregulowań szczególnych dotyczących pracowników;
  • reprezentowanie w sporach odszkodowawczych z tytułu nienależytego wykonania umów cywilnoprawnych zawieranych przez przewoźników lądowych oraz w sporach pracowniczych i korporacyjnych;
  • doradztwo w kwestiach finansowych, korporacyjnych a także z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony środowiska oraz innych  - w podmiotach świadczących usługi transportowe.

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję