Należymy do
Należymy do Ally Law

ReferencjeEQUO S.A.

W okresie naszej dotychczasowej współpracy Kancelaria profesjonalnie wywiązywała się ze zleconych jej zadań. W szczególności prawnicy kancelarii w osobach Radców Prawnych Leszka Paterka i Dariusza Hury wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem zarówno w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów jak i w sprawnym i z sukcesami prowadzeniu postępowań sądowych. Wartość łączna przedmiotu sporu w wielu procesach Grupy wynosiła łącznie kilka milionów euro.

Prezes Zarządu
Łukasz Szczembara

Tech Invest Group ASI S.A.

W dniu 27 października 2020 r. TIG wraz z jej większosciowymi akcjonariuszami zawarła z Erato Energy Sp. z o.o. (...) oraz jej udziałowcami umowę inwestycyjną w zakresie przyjęcia Erato Energy TIG, a następnie połączenia spółek. Wartość inwestycji wynosiła ponad 100 mln złotych. Kancelaria (...) świadczyła kompleksową obsługę prawną związaną z zawarciem powyższej umowy. Kancelaria wykonywała usługi prawne na rzecz TIG - począwszy od podpisania listu intencyjnego, poprzez dokonywania analiz i prowadzenie negocjacji, aż do podpisania umowy inwestycyjnej w dniu 27 października 2020 r.  

Prezes Zarządu
Jacek Strzelecki

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Zespół Kancelarii (...) przygotował na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii analizę prawno-biznesową planowanej inwestycji w postaci budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Opracowanie zostało sporządzone terminowo i zawierało kompleksowe omówienie zagadnień, zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego.  Zespół Kancelarii wykazał się specjalityczną wiedzą oraz profesjonalnym podejściem do współpracy. 

Dyrektor Departament Infrastruktury i Środowiska
Blanka Romanowska

EVIG ALFA Sp. zo.o.

EVIG ALFA sp. z o.o. realizując projekt grantowy w ramach programu Bridge Alfa korzystała z doradztwa prawnego Kancelarii "Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy w zakresie uzyskania pozytywnej interpretacji, że świadczenie usług na podstawie umowy zawartej z ZASI, bedącą zewnętrznie zarządzającym ASI, które to czynności zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego stanowią czynności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, jest objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT. 

Prezes Zarządu
Dawid Wesołowski

ZMB CAPITAL Spółka z o.o.

Nasza firma korzystała z doradztwa Kancelarii w zakresie nabycia 100% udziałów Hoop Polska sp. z o.o., firmy, która jest doskonale znana na rynku polskim, jako producent i dystrybutor napojów Hoop Cola, popularnych syropów owocowych Paola, wody mineralnej Arctic+ i napojów Jupik, a od 2018 roku także jako dystrybutor napojów Nestea. Kancelaria przygotowała dokumentację prawną, prowadziła negocjacje w jej zakresie oraz uczestniczyła w innych czynnościach związanych z transakcją, czuwając nad jej prawidłowym i zgodnym z prawem przebiegiem.  Prawnicy kancelarii w osobach Radców Prawnych Ewy Lejman i Jarosława Rudego, wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem zarówno w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów, jak i w zakresie wszelkich spraw formalnych, finansowych oraz negocjacyjnych. 

Prezes Zarządu
Michał Bożek

SOFYNE ACTIVE TECHNOLOGY

Collaboration mentioned above was highly effective and professional. Law office "Adwokaci i Radcowie prawni" is providing versatile legal services, all rendered reliable and on schedule.

Prezes Zarządu
Stephane Lusoli

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

"Kancelaria świadczyła na rzecz PTEP S.A. kompleksowe doradztwo prawne w procesie inwestycyjnym obejmującym budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka o wartości 515.840.000,00 zł. netto. Opisane usługi zostały wykonane należycie oraz z dochowaniem najwyższej staranności i rzetelności, z ponadprzeciętnym zaangażowaniem prawników Wykonawcy w realizację powierzonych zadań." 

Prezes Zarządu
dr Marek Rusakiewicz

Ceneu Poland Sp. z o.o.

"Ceneu Poland była częścią międzynarodowego holdingu działającego również w Holandii i na Węgrzech. Dnia 26 czerwca 2018 r. zakończyła się międzynarodowa transakcja, w wyniku której Ceneu Poland znajduje się wyłączenie w rękach polskiego właściciela. Wartość transakcji wynosiła prawie 12.000.000 zł. Kancelaria z zaangażowaniem i profesjonalizmem reprezentowała interesy Ceneu Poland, dzięki czemu, możliwe było doprowadzenie do zawarcia transakcji w krótkim terminie i na korzystnych warunkach." 

Członek Zarządu
Paweł Stanicki

Startit Fund Sp. z o.o.

Kancelaria "Adwokaci i Radcowie Prawni" SP. K. Izabella Żyglicka i Wspólnicy z siedzibą w Katowicach świadczyła kompleksową obsługę prawną Spółki w zakresie wdrożenia procedur ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Dzięki skrupulatnie opracowanej dokumentacji Spółka we właściwym czasie została przygotowana do rozpoczęcia obowiązywania przepisów RODO.

Członek Zarządu
Andrij Włach

VBV Alfa Sp. z o.o.

"VBV ALFA sp. z o.o. od 29 stycznia 2018 r. realizując projekt grantowy w ramach programu Bridge Alfa korzystała z doradztwa prawnego Kancelarii "Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy w zakresie reprezentacji w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie dokonania wpisu VBV ALFA sp. z o.o. do rejestru zarządzających ASI zakończonego wpisem dnia 11 maja 2018 r.". 

Członek Zarządu
Anna Rzewuska

Opty Ventures Sp. z o.o.

"OPTY VENTURES sp. z o.o. od 13 lutego 2018 r. realizując projekt grantowy w ramach programu Bridge Alfa korzystała z doradztwa prawnego Kancelarii "Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy w zakresie reprezentacji w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie rejestracji OPTY VENTURES sp. z o.o. w rejestrze zarządzających ASI zakończonego wpisem dnia 9 maja 2018 r." 

Prezes Zarządu
Agnieszka Stochmal

Konsorcjum Stali S.A.

"Kancelaria w toku świadczonych usług wielokrotnie dała wyraz umiejętności kompleksowego podejścia do przedstawionych problemów. Jednocześnie proponowane przez Kancelarię rozwiązania zawsze uwzględniały nie tylko ryzyka i aspekty prawne - na każdym etapie doradztwa Kancelaria brała również pod uwagę ich gospodarcze skutki, co potwierdza doskonałe rozeznanie i zrozumienie problemów towarzyszących prowadzeniu współczesnego biznesu." 

Prezes Zarządu
Janusz Smołka

Virtu Production Sp. z o.o.

"Dotychczasowy przebieg współpracy, a zwłaszcza rzetelność, terminowość i skuteczność podejmowanych działań stanowi podstawę do zarekomendowania Kancelarii jako wartościowego partnera każdemu podmiotowi zainteresowanemu współpracą z kancelarią prawną." 

Dyrektor Zarządzający
Grzegorz Cielecki

Elmodis Sp. z o.o.

"Kancelaria z zaangażowaniem i profesjonalizmem reprezentowała interesy Elmodis. Dzięki niej było możliwe doprowadzenie do zawarcia umów na warunkach satysfakcjonujących Elmodis oraz pozostałe strony. Wiedza, kompetencje, rzetelność, kompleksowa obsługa i oddanie prawników Kancelarii pozwoliły na sprawne i fachowe przeprowadzenie całej transakcji." 

Prezes Zarządu
Artur Hanc

iGrid Technology Sp. z o.o.

Kancelaria z zaangażowaniem i profesjonalizmem reprezentowała interesy iGrid, dzięki czemu, możliwe było doprowadzenie do zawarcia umowy w krótkim terminie i na korzystnych warunkach. Wobec powyższego, z pełnym przekonaniem polecamy usługi Kancelarii "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy sp.k. 

Prezes Zarządu
dr inż. Ryszard Bednarz

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

"Usługi były i nadal są wykonywane należycie oraz z dochowaniem najwyższej staranności i rzetelności"

Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju
mgr Paweł Doliński

Kvarko Sp. z o.o.

"Dotychczasowy przebieg współpracy, a zwłaszcza rzetelność, terminowość i skuteczność podejmowanych działań stanowi podstawę do zarekomendowania Kancelarii jako wartościowego partnera każdemu podmiotowi zainteresowanemu współpracą w zakresie wyżej wymienionym".

Prezes Zarządu
dr inż. Paweł Wielgus

Centrum Hydrauliki DOH Sp. z o.o.

„Usługi były i są nadal wykonywane należycie oraz z dochowaniem najwyższej staranności i rzetelności.”

Dyrektor finansowy
mgr Dariusz Czech

Diam Poland sp. z o.o.

Collaboration mentioned above was highly effective and professional. Law office "Adwokaci i Radcowie prawni" is providing versatile legal services, all rendered reliable and on schedule.

Prokurent
Anna Załoga

Victoria S.A.

„Dotychczasowy przebieg współpracy, zwłaszcza terminowości i skuteczność podejmowanych działań oraz głęboka znajomość problemów, którym stawia czoło współczesne przedsiębiorstwo, stanowi podstawę do zarekomendowania Kancelarii jako wartościowego partnera każdemu podmiotowi, zainteresowanemu uzyskaniem profesjonalnego doradztwa w zakresie wyżej wymienionym.”

Prezes Zarządu
Andrzej Warzecha

epeKoks sp. z o.o.

„Kancelaria w toku świadczonych usług wielokrotnie dała wyraz umiejętności kompleksowego podejścia do przedstawionych problemów. Jednocześnie proponowane przez Kancelarię rozwiązania uwzględniały nie tylko ryzyka i aspekty prawne – na każdym etapie doradztwa Kancelaria brała również pod uwagę ich gospodarcze skutki, po potwierdza doskonałe rozeznanie i zrozumienie problemów towarzyszących prowadzeniu współczesnego biznesu”

Prezes zarządu
mgr inż. Tadeusz Zygmunt

BVT S.A.

Polecam usługi prawne kancelarii „adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy.

Wiceprezes Zarządu
Jan Leszkiewicz

Siarka Polska S.A.

„Kancelaria w toku świadczonych usług wielokrotnie dała wyraz umiejętności kompleksowego podejścia do przedstawionych problemów. Jednocześnie proponowane przez Kancelarię rozwiązania zawsze uwzględniały nie tylko ryzyka i aspekty prawne – na każdym etapie doradztwa Kancelaria brała również pod uwagę ich gospodarcze skutki, co potwierdza doskonałe rozeznanie i zrozumienie problemów towarzyszących prowadzeniu współczesnego biznesu”

Prezes Zarządu
Michał Kloc

INDOS S.A

„Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Adwokaci I Radcowie Prawni sp.k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy pełniła funkcję doradcy prawnego oraz funkcję autoryzowanego doradcy w procesie dopuszczenia akcji INDOS S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Zespół Kancelarii przeprowadził dla INDOS S.A. ofertę prywatną akcji, z której Spółka pozyskała łącznie 2.270.300,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych).”

Prezes zarządu
Ireneusz Glensczyk

Kompania Węglowa S.A.

„Kancelaria świadczyła usługi prawne obejmujące kompleksowe doradztwo prawne w etapie procesu restrukturyzacji KW S.A. obejmujące przygotowanie do zbycia i odpłatną sprzedaż w trybie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa 3 kopalń. Stopień zaangażowania personelu Wykonawcy w realizację powierzonych zadań, jak również posiadaną wiedzę i umiejętności, należy ocenić jako wzorowe i znakomite.”

Wiceprezes Zarządu
Michał Sobel

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

„..Kancelaria świadczyła (..) usługi prawne obejmujące doradztwo i zastępstwo prawne i procesowe w sprawach związanych z dochodzeniem od właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia roszczeń z tytułu świadczeń zrealizowanych ponad limity ustawowe. Sprawy zakończyły się zawarciem ugód satysfakcjonujących Instytut."

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Prof. Dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

„Kancelaria z zaangażowaniem i profesjonalizmem reprezentowała interesy WPKiW. Dzięki niej, możliwe było doprowadzenie zawarcia umowy na warunkach satysfakcjonujących WPKiW oraz władze województwa Śląskiego. Wiedza, kompetencje, rzetelność, kompleksowa obsługa i oddanie prawników Kancelarii pozwoliło na sprawne i fachowe przeprowadzenie całego procesu"

Prezes Zarządu WPiKW im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.
Akradiusz Godlewski

LUKRA Spółka z o.o.

„Pracę kancelarii należy scharakteryzować jako szybką, skuteczną i elastyczną co gwarantuje najwyższa jakość świadczonych usług"

Prezes Zarządu LUKRA Spółka z o.o.
Łukasz Chlebicki

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Podkreślam, że przy realizacji tego unikalnego w skali kraju projektu prywatyzacyjnego, oprócz głębokiej wiedzy prawniczej konieczne były znakomite umiejętności komunikacji z kilkudziesięcioma tysiącami byłych i aktualnych pracowników, a także z ich spadkobiercami. Zespół prawników Kancelarii wydatnie przyczynił się do naszego sukcesu, jakim było przeprowadzenie całego procesu przyznawania akcji pracowniczych bez żadnych zakłóceń. 

Zastępca Prezesa Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Artur Wojtków

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze

Co ważniejsze, specjaliści z Kancelarii świadczą usługi na rzecz Spółki mając na uwadze wieloaspektowe (organizacyjne, gospodarcze i prawne) uwarunkowania naszego przedsiębiorstwa, sprawnie komunikując się nie tylko z poszczególnymi komórkami struktury organizacyjnej Spółki, lecz również podejmując dialog – merytoryczny i doradczy – bezpośrednio z pracownikami.

Prezes Zarządu, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze
Andrzej Warzecha

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

„ W ramach dotychczasowych działań we współpracy z Kancelarią została zrealizowana analiza potencjału dla inwestycji gminnej o nazwie „Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku internatu przy ul. Pułaskiego w Myszkowie z przeznaczeniem na mieszkania komunalne i lokale socjalne" na zlecenie Urzędu Miasta Myszkowa. „

Prokurent, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Aldona Janicka

F.K. Rubikon S.A.

„Dotychczasowy przebieg współpracy, a zwłaszcza elastyczność, szybkość i skuteczność podejmowanych działań stanowi podstawę do zarekomendowania Kancelarii jako wartościowego partnera"

Prezes Zarządu F.K. Rubikon S.A.
Marcin Banyś

3Soft

„Prawnicy Kancelarii wykazali się także znajomością specyfiki firmy, działającej w branży IT, co pozwoliło im na stworzenie dobrych relacji ze środowiskiem informatyków, stanowiących zdecydowaną większość naszej kadry"

Członek Zarządu 3Soft
Marcin Bierut

Invest Park Hajduki S.A.

„Kancelaria opracowała schemat transakcji, prowadziła w naszym imieniu negocjacje, przygotowała dokumentację prawną oraz uczestniczyła we wszystkich innych czynnościach związanych z transakcją, czuwając nad jej prawidłowym i zgodnym z prawem przebiegiem. Negocjacje były prowadzone we Włoszech oraz w Polsce w języku angielskim"

Prezes Zarządu Invest Park Hajduki S.A.
Anna Kociubińska

EKOGENERACJA OZE Sp. z o.o.

„W okresie naszej współpracy Kancelaria szybko i bez problemów pomagała nam w budowaniu potencjału naszej Spółki a prawnicy wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem"

Prezes Zarządu EKOGENERACJA OZE Sp. z o.o.
Wojciech Piecha

Ryntronix sp. z o.o.

„W ramach obsługi prawnej naszej firmy Kancelaria, wykonała w sposób należyty, usługę prawną polegającą na analizie sytuacji prawnej majątku spółki"

Prezes Zarządu Ryntronix sp. z o.o.
Joanna Rynkiewicz

Urząd Miasta Puławy

Kancelaria od sierpnia 2013 do dnia dzisiejszego świadczy na rzecz gminy Miasto Puławy pomoc prawną w ramach doradztwa prywatyzacyjnego w procesie zbycia udziałów Spółki OPEC Sp. z o.o. w Puławach" 

Prezydent Miasta, Urząd Miasta Puławy
Janusz Grobel

INTERDONT sp. z o.o.

"Firma nasza korzystała z doradztwa prawnego kancelarii w zakresie podziału przez wydzielenie zorganizowanej części naszego przedsiębiorstwa do nowozawiązanej Spółki"

Prezes Zarządu INTERDONT sp. z o.o.
Maria Donocik

Gmina Wilkowice

„Kancelaria świadczyła na rzecz Gminy usługę doradztwa prawnego, w zakresie przygotowania zastrzeżeń do informacji zawartych w Informacji Pokontrolnej"

Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

„Dla organizatorów najważniejsze jednak jest gwarantowanie najwyższego poziomu organizacyjnego i merytorycznego. Jest to możliwe również dzięki współpracy z kancelarią"

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Jarosław Dominiak

Mar-Med Sp. z o.o.

„W okresie naszej współpracy kancelaria szybko i bez większych problemów pomagała nam w budowaniu grupy kapitałowej, a prawnicy wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem tak w przygotowaniu niezbędnych dokumentów jak i załatwieniu wszelkich spraw formalnych"

Wiceprezes Mar-Med Sp. z o.o.
Tadeusz Smętkowski

Mewa Spółka Akcyjna

"W okresie współpracy Kancelaria z najwyższą starannością i profesjonalizmem wywiązywała się z powierzonych zadań. Zespół prawników Kancelarii wspierający naszą firmę wykazywał się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym oraz elastycznością w zakresie spełniania wymagań i celów wyznaczanych przez naszą Spółkę."

Prezes Zarządu Mewa Spółka Akcyjna
Karol Maciuk

Medis Sp. z o.o.

„Prawnicy kancelarii doskonale znają rynek medyczny i reguły nim rządzące"

Wiceprezes Medis Sp. z o.o.
Marek Wilczek

Ekopol Górnośląski Holding SA

„W okresie naszej współpracy kancelaria szybko i bez problemów pomagała nam w budowaniu wysokiej pozycji na rynku, a prawnicy wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem"

Prezes Zarządu Ekopol Górnośląski Holding SA
Andrzej Piecuch

Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich

„Dotychczasowy przebieg współpracy, a zwłaszcza rzetelność, terminowość i profesjonalizm podejmowanych działań stanowi podstawę do zarekomendowania kancelarii jako wartościowego partnera każdemu podmiotowi zainteresowanemu tego rodzaju współpracą"

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Elżbieta Muszyńska

Wichary Technologies sp. z o.o.

„W okresie naszej dotychczasowej współpracy Kancelaria profesjonalnie wywiązywała się z każdego zleconego jej zadania. Ze względu na duży i zróżnicowany pod względem wiedzy zespół prawników, nasza Spółka mogła się zwrócić do kancelarii z każdym problemem prawnym"

Prezes Zarządu Wichary Technologies sp. z o.o.
Marian Wichary

Centrum Hydrauliki DOH sp. z o.o.

„Rekomendujemy współpracę z kancelarią, gdyż jest ona kompetentnym, doświadczonym, cechującym się dużym profesjonalizmem partnerem biznesowym, realizującym wytyczone zadania z niezwykłą rzetelnością i fachowością"

Dyrektor Finansowy Centrum Hydrauliki DOH sp. z o.o.
Dariusz Czech

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję