Należymy do
Należymy do Ally Law

Aktualności

Radca Prawny Jarosław Rudy doradzał INDOS SA przy inwestycji funduszu LT CAPITAL w spółkę ADVISERO sp. z o.o.

Wspólnik Zarządzający kancelarii Żyglicka i Wspólnicy, radca prawny Jarosław Rudy doradzał INDOS SA przy inwestycji funduszu LT CAPITAL w spółkę Advisero sp. z o.o. Zapewnione przez LT CAPITAL finansowanie wynosi 1.070.000 zł.

czytaj więcej

Kryteria doboru pracowników do zwolnienia grupowego

Jeśli pracodawca zdecyduje się na zwolnienie większej grupy pracowników i musi stosować ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników zobowiązany jest powiadomić na piśmie działające u niego zakładowe organizacje związkowe lub przedstawicieli pracowników (w przypadku, gdy nie działają u niego zakładowe organizacje związkowe) m. in. o proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia.

czytaj więcej

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PFRON a świadczenia z FGŚP

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawny i korzystający dofinansowania do wynagrodzeń tychże pracowników z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może ubiegać się również o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), przewidzianego w art. 15g ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej.

czytaj więcej

Zmiany w PZP – Tarcza 3.0 ma wprowadzić kolejne narzędzia dla zamawiających i wykonawców

Obowiązujące rozwiązania Tarczy Antykryzysowej pozwalają na modyfikację sposobu realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności poprzez czasowe zawieszenie wykonywania, zmianę zakresu świadczeń stron czy zmianę terminu realizacji. Jest to rozwiązanie szczególne, przede wszystkim w świetle art. 144 PZP. O zmianie umowy, zgodnie z art. 15r, decyduje Zamawiający po uzgodnieniu z wykonawcą.

czytaj więcej

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych od starosty - Art. 15zze ustawy o COVID-19

Komu przysługuje?

  1. organizacji pozarządowej, w tym stowarzyszeniem i fundacjom lub
  2. podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
czytaj więcej

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję