Należymy do
Należymy do Ally Law
Jarosław Pawłowski
Jarosław Pawłowski

adw. Jarosław Pawłowski

Adwokat

Specjalizacje:

 • Prawo osobowe 
 • Prawo rzeczowe 
 • Prawo zobowiązań 
 • Prawo administracyjne 
 • Prawo karne 

 

Języki obce:

 • Angielski 

Edukacja:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Prawa i Administracji, 2000
 • egzamin sędziowski, 2004
 • adwokat - członek Izby Adwokackiej w Katowicach, 2005

Doświadczenie:

w zakresie prawa osobowego

 • ochrona dóbr osobistych osób prawnych, 
 • opracowywanie aktów wewnętrznych spółek kapitałowych z zakresu struktury organizacyjnej i procedur nadzoru wewnętrznego

w zakresie prawa rzeczowego

 • problematyka regulacji szczególnych normujących zbywanie nieruchomości lokalowych, 
 • zagadnienia związane z regulacjami z zakresu nadzoru Ministra Skarbu Państwa nad państwowymi osobami prawnymi, 
 • regulowanie następstw posiadania gruntów cudzych w imieniu Skarbu Państwa przez państwowe osoby prawne,
 • obsługa procesowa i pozaprocesowa wspólnot mieszkaniowych i ich zarządców

w zakresie prawa zobowiązań 

 • pozasądowe rozwiązywanie sporów na tle umów o realizację inwestycji budowlanej,
 • prawo ochrony konsumenta - dochodzenie roszczeń na tle zawarcia, względnie wykonania umów o „polisolokaty” i kredyty „frankowe”, 
 • spory na tle wykonania umów sprzedaży, dostawy lub montażu urządzeń z branży elektroenergetycznej, 
 • spory na tle dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec członków zarządu spółek kapitałowych 

w zakresie prawa administracyjnego: 

 • spory na tle regulacji związanych z odpowiedzialnością na urządzania gier losowych bez zezwolenia, 
 • spory na tle sankcjonowania podmiotów prowadzących apteki

w zakresie prawa karnego:  

 • obrona w sprawach tzw. „przestępstw białych kołnierzyków”, 
 • obrona w sprawach przestępstw z elementem obcym (przestępstwa transgraniczne, przestępstwa przeciwko mieniu z elementem prawa cywilnego obcego),
 • obrona w postępowaniach dyscyplinarnych nauczycieli i nauczycieli akademickich 

 

powrót do listy

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję