Należymy do
Należymy do Ally Law

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych oraz postępowań upadłościowych dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością jak i wierzycieli dochodzących swoich praw w postępowaniach insolwencyjnych.

Obsługa przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością polega na przeanalizowaniu ich sytuacji finansowej i prawnej w celu wyboru najlepszego scenariusza restrukturyzacji, w tym poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Pomoc prawna obejmuje również negocjacje warunków restrukturyzacji zadłużenia (układu) z wierzycielami oraz reprezentację przed sądem w celu otwarcia i przeprowadzenia wybranego postępowania. Z kolei wierzycielom doradzamy przy wyborze i ustanawianiu zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności kontrahenta oraz w wykonywaniu ich praw w postępowaniu insolwencyjnym.

Naszym klientom zapewniamy pełną analizę ich sytuacji prawnej pod kątem istnienia ustawowych przesłanek niewypłacalności oraz związanych z tym zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomicznych aspektów postępowania oraz odpowiedzialności organów przedsiębiorcy za cały proces. Zajmujemy się doradztwem oraz ochroną prawną członków organów przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością, w szczególności członków zarządów spółek kapitałowych. W odwrotnej sytuacji, gdy naszym Klientem jest wierzyciel, który nie może odzyskać swoich należności od kontrahenta, prowadzimy w jego imieniu postępowanie przeciwko osobom, które reprezentowały niewypłacalnego przedsiębiorcę.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie oparte na wielu przeprowadzonych restrukturyzacjach, m.in. dla jednego z naszych klientów przeprowadziliśmy pierwsze na Śląsku postępowanie o zatwierdzenie układu, zawartego na podstawie nowych przepisów Prawa restrukturyzacyjnego.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 • wstępne analizy sytuacji prawnej i finansowej firmy z punktu widzenia konieczności możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji;
 • doradztwo w zakresie przygotowania strategii restrukturyzacji przedsiębiorstwa;
 • przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub postępowania upadłościowego; 
 • reprezentowanie Klientów na wszystkich etapach postępowania insolwencyjnego aż do jego zakończenia;
 • doradztwo w zakresie przygotowywania i negocjowania propozycji układowych przedstawianych wierzycielom;
 • doradztwo w zakresie przygotowania propozycji finansowania wykonania układu;
 • przygotowanie pism procesowych w toku postępowania upadłościowego;
 • analizy ryzyka związanego z zawieraniem umów i dokonywaniem innych czynności z podmiotami znajdującymi się w złej sytuacji finansowej oraz przedsiębiorcami, których upadłość została już ogłoszona;
 • doradztwo w zakresie ustanawiania zabezpieczeń prawnych, chroniących przed skutkami niewypłacalności kontrahentów;
 • doradztwo i obrona w zakresie odpowiedzialności członków organów niewypłacalnych przedsiębiorstw;
 • doradztwo przy transakcjach zakupu przedsiębiorstw i majątku, należącego do upadłych spółek lub przedsiębiorców prowadzących restrukturyzację.

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję