Należymy do
Należymy do Ally Law

Spory sądowe. Postępowania grupowe

Reprezentowanie naszych Klientów w sporach sądowych o charakterze cywilnym oraz gospodarczym prowadzi Zespół Procesowy.

Poza typowymi sprawami sądowymi, dotyczącymi wykonywania umów miedzy kontrahentami, zapewniamy również kompleksową obsługę w ramach sporów o ochronę dóbr osobistych, sporów wynikającymi z ochrony własności, naprawienia wyrządzonych szkód, niezwiązanych z wykonywaniem jakiejkolwiek umowy między stronami (szkody deliktowe).

W ostatnim okresie pojawiły się nowe uregulowania ustawowe w zakresie postępowań grupowych. Dokonujemy analizy możliwości wszczęcia tego rodzaju postępowań, a następnie przygotowujemy pozwy zbiorowe, wybierając najwłaściwszą drogę realizacji praw i interesów naszych Klientów.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 • dochodzenie roszczeń o wykonanie umów oraz o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umów;
 • prowadzenie postępowań grupowych (pozwy zbiorowe);
 • prowadzenie sprawy o naruszenie dóbr osobistych oraz o odszkodowanie;
 • dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem własności, ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania;
 • prowadzenie postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości i ustanowienie służebności, sprawy o wykup części nieruchomości związany z przekroczeniem jego granic, podział współwłasności, sprawy o zasiedzenie;
 • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych, postępowań rejestrowe przed Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS);
 • prowadzenie spraw o naprawienie szkody wynikające z innych zdarzeń niż niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów (tzw. szkody deliktowe), a także o zadośćuczynienie, rentę oraz inne roszczenia związane z wyrządzeniem szkody na osobie;
 • prowadzenie postępowań o zwrot świadczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
 • prowadzenie spraw o uznanie za bezskuteczną czynności podjętej przez dłużnika na szkodę wierzyciela;
 • prowadzenie postępowań o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego, prawa lub jego ekspektatywy;
 • prowadzenie spraw spadkowych m.in. dotyczących stwierdzenia nabycia spadku oraz działy spadku przez spadkobierców, a także uznania za niegodnego dziedziczenia oraz stwierdzenia ważności testamentu.

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję