Należymy do
Należymy do Ally Law

Postępowania odszkodowawcze

Kancelaria świadczy usługi prawne związane z roszczeniami odszkodowawczymi zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych, powstałymi w związku z nienależytym lub nieterminowym wykonaniem umów, wywołanych przez czyny niedozwolone (odpowiedzialność cywilna), czy też bezprawnym, nagannym zachowaniem się strony w procesie negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, jeżeli nie doszła ona do skutku (culpa in contrahendo).

Specjalizujemy się również w naprawianiu szkody wyrządzonej spółkom przez aktualnych i byłych wspólników, akcjonariuszy oraz członków zarządu i rady nadzorczej.

W związku ze specyfiką i złożonością postępowania odszkodowawczego nasi prawnicy w pierwszej kolejności pomagają Klientom w gromadzeniu dowodów wskazujących na powstanie i wielkość szkody oraz zaistnienie faktu niewykonania umowy lub bezprawnego zachowania. Pomagamy w wyborze optymalnego sposobu naprawienia szkody.

Ze względu na wieloetapowość postępowania odszkodowawczego zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie merytoryczne i prawne już na etapie przedsądowym. Prowadzimy negocjacje i rokowania z firmami ubezpieczeniowymi, kontrahentami jak i sprawcami szkody, w celu rozwiązania sporu polubownie. Jeżeli rozwiązanie polubowne jest niemożliwe, reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

  • kompleksowe doradztwo prawne i merytoryczne na etapie wstępnym postępowania, tj. gromadzenia materiału dowodowego;
  • reprezentowanie Klientów w trakcie negocjacji i rokowań, a także w sporach sądowych oraz w postępowaniach egzekucyjnych;
  • doradztwo przy wyborze optymalnej metody naprawienia szkody;
  • sporządzanie opinii prawnych, memorandów;
  • doradztwo prawne i merytoryczne w zakresie uzyskaniu opinii biegłego, posiadającego wiedzę specjalistyczną;
  • reprezentowanie Klientów w negocjacjach pomiędzy spółkami a wspólnikami, akcjonariuszami i członkami organów spółek.

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję