Należymy do
Należymy do Ally Law

Prawo obrotu nieruchomościami

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami. Przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości w celu wykrycia ewentualnych obciążeń prawami na rzecz osób trzecich oraz roszczeń reprywatyzacyjnych. Doradzamy przy opracowywaniu optymalnych koncepcji nabycia nieruchomości oraz struktur finansowania i zabezpieczenia transakcji, uwzględniając również aspekty podatkowe.

Reprezentujemy Klientów w negocjacjach, przygotowujemy projekty umów i innych dokumentów. Prowadzimy postępowania administracyjne, w tym dotyczące zezwoleń dla cudzoziemców na nabycie nieruchomości. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowych i arbitrażowych, w tym mających na celu zmianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania.

Zespół prawników specjalizujący się w prawie nieruchomości świadczy usługi na każdym etapie inwestycji, bezpiecznie przeprowadzając Klientów przez cały proces inwestycyjny, począwszy od nabycia nieruchomości, poprzez przygotowanie i prowadzenie procesu budowlanego, aż do zagospodarowania docelowego.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 • analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence);
 • opracowywanie koncepcji transakcji i struktury finansowania projektów zakupu nieruchomości;
 • obsługę prawną w zakresie przygotowania umów związanych z nabyciem oraz sprzedażą nieruchomości, a także ich wynajmem, dzierżawą, użytkowaniem, etc.;
 • reprezentowanie Klientów w relacjach handlowych i negocjacjach z podmiotami finansującymi nabycie nieruchomości, ubezpieczycielami oraz innymi instytucjami finansowymi;
 • doradztwo i reprezentowanie cudzoziemców w procesie uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości;
 • obsługę prawną w zakresie przygotowania umów związanych z zagospodarowaniem, zarządzaniem i komercyjnym wykorzystaniem nieruchomości, obejmującą m.in. sporządzanie umów z zarządcami nieruchomości uraz umów z dostawcami mediów;
 • doradztwo prawne w procesach podziału i łączenia nieruchomości;
 • doradztwo prawne przy projektach, mających na celu zmianę przeznaczenia nieruchomości
 • w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego;
 • reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi i polubownymi w sporach oraz postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentację Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej.

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję