Należymy do
Należymy do Ally Law

Prawo budowlane

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii nabyte w trakcie kompleksowej obsługi projektów z dziedziny prawa budowlanego obejmuje liczne i skomplikowane procesy inwestycyjne.

Prawnicy Kancelarii doradzają podmiotom zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego. Prowadzimy obsługę prawną na wszystkich etapach procesu budowlanego, od jego przygotowywania, aż po realizację, w tym przy zapewnianiu optymalnego finansowania inwestycji, gromadzeniu dokumentacji wymaganej dla otrzymania niezbędnych pozwoleń budowlanych, reprezentacji w trakcie postępowań administracyjnych mających na celu uzyskanie tych pozwoleń, a także zabezpieczeniu realizacji projektu budowlanego. Doradzamy przy tworzeniu procedur oraz regulaminów postępowań przetargowych.

Przygotowujemy umowy na realizację oraz wspomaganie procesu budowlanego, zapewniając kompleksowe analizy prawne rozwiązań kontraktowych w celu wszechstronnego zidentyfikowania ryzyk prawnych. Uczestniczymy w negocjacjach z inwestorami zarówno na etapie przygotowywania umów, jak i w sporach, pojawiąjących się podczas realizacji procesu budowlanego.

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują w szczególności:

  • doradztwo dla Wykonawców w zakresie udziału w postępowaniach przetargowych;
  • doradztwo dla Inwestorów na etapie przygotowania i rozstrzygania postępowań przetargowych;
  • obsługę prawną w zakresie przygotowania umów związanych z wykonawstwem, wykonawstwem generalnym, podwykonawstwem, nadzorem inwestorskimi, zabezpieczeniem realizacji projektu oraz jego ubezpieczeniem;
  • występowanie w roli Inwestora Zastępczego;
  • doradztwo prawne dla wykonawców i inwestorów na etapie realizacji i odbioru robót budowlanych;
  • reprezentacja wykonawców w postępowaniach windykacyjnych wobec inwestorów, zalegających z płatnościami za wykonane roboty lub opóźniających odbiór robót;
  • reprezentowanie Klientów w relacjach i negocjacjach z podmiotami finansującymi proces budowlany oraz ubezpieczycielami;
  • doradztwo i reprezentowanie cudzoziemców w procesie uzyskiwania zezwoleń i pozwoleń niezbędnych dla przygotowania i realizacji procesu budowlanego;
  • reprezentację Klientów w sporach przed sądami powszechnymi i polubownymi;
  • reprezentację Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej.

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję