Należymy do
Należymy do Ally Law

Prawo zamówień publicznych

Zapewniamy kompleksową, bieżącą obsługę w zakresie postępowań przeprowadzanych na podstawie ustawy – prawo zamówień publicznych. Oferujemy pomoc na każdym etapie postępowania, począwszy od doradztwa w zaplanowaniu udzielania zamówienia publicznego i w sporządzaniu dokumentacji przetargowej, poprzez opracowanie strategii uczestnictwa w postępowaniu, następnie złożenie oferty lub wniosku, pomoc w przeprowadzeniu ich oceny, korespondencję między uczestnikami postępowania, aż po pomoc w zakresie środków ochrony prawnej, w tym zastępstwo w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym.

Zespół prawników specjalizujący się w prawie zamówień publicznych posiada szerokie doświadczenie, obejmujące obsługę Wykonawców, działających w rozlicznych branżach (IT, budownictwo, maszyny i urządzenia) oraz Zamawiających, zarówno będących podmiotami publicznymi, jak i podmiotami prywatnymi.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

  • doradztwo w zakresie planowania postępowania (pomoc w ustaleniu przedmiotu zamówienia i optymalnego doboru trybu postępowania);
  • opracowywanie dokumentacji postępowania, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeń o zamówieniu pod kątem kierowania do zamawiających wniosków o wyjaśnienie ich treści lub zgłaszania środków ochrony prawnej;
  • analiza i sprawdzanie ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dla wykonawców – przed ich złożeniem;
  • doradztwo w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi
  • pomoc w zakresie formułowania korespondencji między zamawiającym i wykonawcami;
  • analiza i sprawdzanie złożonych ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pod kątem spełnienia wymogów formalnych i spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
  • sporządzenie środków ochrony prawnej oraz występowanie przed organami je rozpatrującymi;
  • pomoc prawna dotycząca realizowanych umów zawartych w następstwie udzielenia zamówienia publicznego.

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję