Należymy do
Należymy do Ally Law

Kompleksowa obsługa firm oraz projektów biznesowych

Kancelaria dysponuje ponad dwudziestoosobowym zespołem prawników. Tak szeroki zespół prawników, z których każdy posiada kilka specjalizacji, pozwala nam na profesjonalną i kompleksową obsługę prawną zarówno dużych korporacji i holdingów, jak i firm z sektora MSP, a także strategicznych projektów biznesowych, realizowanych w wieloletnim horyzoncie czasowym.

Obsługa prawna każdego z naszych Klientów prowadzona jest w zależności od potrzeb przez jednego lub kilku prawników, przy czym zawsze jeden z nich – adwokat lub radca prawny – jest osobą, która koordynuje wszystkie usługi dla danego Klienta. Koordynator dobierany jest w taki sposób, aby dziedziny prawa, w których się specjalizuje oraz posiadane doświadczenia były jak najbardziej zbieżne ze specyfiką działalności Klienta.

Kompleksowość naszej obsługi wynika nie tylko z różnych specjalizacji prawnych, które posiadają nasi prawnicy, ale także ze stałej współpracy z osobami i firmami, świadczącymi inne usługi profesjonalne, które są wykonywane w sposób równoległy i skoordynowany z usługami prawniczymi. Należą do nich biegli rewidenci, doradcy podatkowi i finansowi, specjaliści od rynków kapitałowych, rzeczoznawcy majątkowi, osoby posiadające różnego rodzaju uprawnienia budowlane, informatycy, a także profesjonalni negocjatorzy i windykatorzy. Praca takiego interdyscyplinarnego zespołu jest szczególnie przydatna przy takich projektach, jak na przykład procesy inwestycyjne, fuzje i przejęcia czy badania due diligence i jest koordynowana przez jednego ze Wspólników Zarządzających Kancelarii.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • Sporządzanie szczegółowego planu i harmonogramu działania;
 • Przygotowywanie alternatywnych wariantów rozwiązań prawnych i biznesowych;
 • Lokalizowanie i szacowanie ryzyk prawnych mogących wystąpić w trakcie realizacji projektu;
 • Koordynacja działań podejmowanych przez pracowników Klienta;
 • Przeprowadzanie szczegółowych badań w oparciu o dokumentację oraz wizyty lokalne oraz sporządzanie raportów wraz z oceną wyników - due diligence;
 • Doradztwo, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych, konkursowych i ofertowych, także w ramach zamówień publicznych;
 • Reprezentowanie Klientów w relacjach handlowych i negocjacjach z podmiotami finansującymi realizację projektu, kontrahentami, ubezpieczycielami oraz innymi instytucjami finansowymi;
 • Opracowywanie koncepcji transakcji i struktury finansowania projektów inwestycyjnych;
 • Opracowywanie i opiniowanie projektów umów;
 • Wsparcie w zakresie sporządzania oraz archiwizowania dokumentacji całości procesu realizacji projektu;
 • Kompleksową obsługę korporacyjną firm – implementacja i zachowanie ładu korporacyjnego;
 • Wsparcie w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych spółek, w tym spółek publicznych notowanych na rynkach regulowanych;
 • Kompleksową analizę działalności przedsiębiorców w aspekcie lokalizowania zagrożeń prawnych oraz potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z naruszeniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie konkurencji i konsumentów, jak również ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów;
 • Kompleksową obsługę firm jako zakładów pracy;
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję