Należymy do
Należymy do Ally Law

Prawo spółek i innych podmiotów gospodarczych

Kancelaria doradza swoim Klientom na każdym etapie rozwoju prowadzonych przez nich organizacji. Pomagamy w wyborze optymalnej dla naszych Klientów formy prowadzenia działalności gospodarczej. Obsługujemy i przeprowadzamy procesy tworzenia i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń. W razie konieczności pomagamy w przeprowadzaniu ich skutecznej i sprawnej likwidacji. Specjalizujemy się w procesach przekształceniowych oraz restrukturyzacyjnych, takich jak łączenia, podziały i zmiany formy prawnej spółek.

Doradzamy przy bieżącym funkcjonowaniu spółek (w tym spółek publicznych), wspieramy funkcjonowanie organów spółek - zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zapewniamy wszechstronne doradztwo w opracowaniu efektywnych i bezpiecznych rozwiązań korporacyjnych, mających na celu zapewnieniu ładu korporacyjnego.

Pomagamy rozwiązywać spory pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami, członkami organów spółek oraz pomiędzy spółkami a wspólnikami, akcjonariuszami oraz członkami ich organów. Doradzamy w zakresie odpowiedzialności członków zarządu i innych organów spółek.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 • doradztwo na wstępnym etapie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, w tym w wyborze jej właściwej formy prawnej oraz opracowanie wymaganej dokumentacji;
 • doradztwo prawne przy zakładaniu spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń, tworzeniu holdingów, konsorcjów oraz ich restrukturyzacji;
 • reprezentację w postępowaniu rejestrowym podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (przygotowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgłoszeń do właściwych organów ewidencyjnych: ZUS, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy);
 • opracowywanie i opiniowanie projektów zmian do umów i statutów spółek;
 • opracowywanie i opiniowanie regulaminów regulujących wewnętrzne funkcjonowanie organów spółek – implementacja ładu korporacyjnego;
 • obsługę prawną przy organizowaniu i przeprowadzaniu posiedzeń organów spółek (w tym pełnienie funkcji przewodniczącego zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia akcjonariuszy);
 • przygotowywanie projektów uchwał zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, uchwał wspólników i walnego zgromadzenia;
 • reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach;
 • doradztwo prawne w zakresie zmiany struktury kapitałowej spółek – podwyższanie, obniżanie kapitału zakładowego, zmiana struktury właścicielskiej;
 • doradztwo prawne dla wspólników mniejszościowych w zakresie wykonywania ich praw (tzw. praw mniejszości) w spółkach;
 • doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe spółek przed sądami w sporach korporacyjnych;
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów oraz reprezentowanie w negocjacjach pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami i członkami organów spółek;
 • doradztwo prawne w zakresie przymusowego wykupu i odkupu akcji (tzw. squeeze out oraz buy out);
 • doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki oraz odpowiedzialności członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów za szkody wyrządzone spółce;
 • opracowywanie projektów umów zbycia udziałów i akcji oraz umów pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami i członkami organów spółek;
 • opracowywanie projektów kontraktów menedżerskich dla osób zarządzających spółką.

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję