Należymy do
Należymy do Ally Law

Alternatywne Spółki Inwestycyjne

Alternatywne Spółki Inwestycyjne i Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI i ZASI) 

Dnia 4 czerwca 2016 r. na podstawie Ustawy Zmieniającej (implementującej Dyrektywę 2011/61/UE) uległa zmianie ustawa o funduszach inwestycyjnych. Ustawa Zmieniająca wprowadziła istotne ograniczenia swobody działalności gospodarczej polegającej na pozyskiwaniu kapitału od wielu inwestorów z myślą o inwestowaniu tego kapitału zgodnie z określoną polityka inwestycyjną z korzyścią dla tych inwestorów (dalej „Działalność Inwestycyjna”).

Do 4 czerwca 2016 r. działalność spółek handlowych, które w inny sposób niż w formie funduszu inwestycyjnego prowadziły Działalność Inwestycyjną była prowadzona na zasadach ogólnych, co oznacza, że działalność tego typu nie była regulowana.

Od 4 czerwca 2016 Działalność Inwestycyjna może być wyłącznie prowadzona przez:

1. Otwarte Fundusze Inwestycyjne (OFI) (ang. UCITS - Undertakings For The Collective Investment Of Transferable Securities);

2. Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (AFI) do których zalicza się Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO), Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ), Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI).

Prowadzenie Działalności Inwestycyjnej przez podmioty niewymienione powyżej jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 287 oraz art. 295 Ustawy o Funduszach.

Nasz zespół wyspecjalizował się w obsłudze prawnej Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych. Według stanu z 17 marca 2023 r. na 357 zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ZASI) w Polsce, 48 powstało przy naszej pomocy. Wśród tych 48 ZASI:

1. 35 było zarządzających wewnętrznie, a 13 zewnętrznie;

2. 4 było funduszami typu Bridge Alfa;

3. 1 był funduszem PFR;

4. 1 był funduszem KFK;

5. Spośród 35 wewnętrznie zarządzających 4 było spółkami publicznymi;

6. Spośród 13 zewnętrznie zarządzających 4 zarządzało spółkami komandytowymi, a 9 spółkami komandytowo-akcyjnymi.

Doświadczenia w obsłudze prawnej Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych , a w szczególności problemów prawnych z jakim borykają się tego typu podmioty, pozwoliło nam na stworzenie dedykowanej oferty, która tak pod kątem ceny jak i jakości świadczonych usług jest naszym zdaniem bardzo konkurencyjna. Zakresem oferty objęte są następujące działania:

1. Reprezentacja przed KNF w sprawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, w tym pomoc w wypełnianiu obowiązków informacyjnych systemem ESPI.

2. Przygotowanie wszystkich procedur oraz dokumentów korporacyjnych ASI tj.

  • umowy/statuty spółek (ZASI i ASI),
  • polityki i strategie inwestycyjne,
  • procedury kategoryzacji inwestorów/klientów
  • procedury AML,
  • polityki RODO,
  • polityki zarządzania konfliktem interesów.

3. Obsługa prawna każdej inwestycji, tj.: dostosowanie dokumentacji transakcyjnej do danej Inwestycji.

4. Zapewnienie korporacyjnej obsługi prawnej w zakresie przygotowania projektów uchwał organów ASI (w tym komitetu inwestycyjnego).

5. Zapewnienie doradztwa prawnego w obszarze prawidłowości wykonania przez ASI umowy z inwestorem publicznym (KFK, PFR, NCBR, PARP).

6. Zapewnienie doradztwa prawnego w zakresie możliwości wyjścia ASI z Inwestycji w szczególności przy wprowadzeniu akcji do alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

7. Doradztwo podatkowe w sprawach podatku VAT ASI.

8. Udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych w innych zleconych sprawach.

Zważywszy na fakt, że w przypadku ASI, bazując na naszych doświadczeniach jesteśmy w stanie oszacować ilość niezbędnej pracy, nasza Kancelaria może zaoferować stałą obsługę prawną w zakresie wskazanym powyżej, przy zryczałtowanym wynagrodzeniu miesięcznym, którego wysokość jest uzależniona od ilości planowanych inwestycji.

W związku z uzyskaniem przez Kancelarie pozytywnej interpretacji indywidualnej, do usług obsługi prawnej świadczonych na rzecz ZASI, a związanych bezpośrednio z zarządzaniem ASI stosujemy zwolnienie z VAT, co oznacza, że nie obciążamy naszych Klientów tym podatkiem.

 

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję