Należymy do
Należymy do Ally Law

Nasze doświadczenia

Poniżej przedstawiamy listę naszych wybranych doświadczeń w tej bardzo ciekawej specjalizacji prawnej.

Reprezentowaliśmy:

 • spółkę giełdową z branży hutniczej w sporze z inną spółką publiczną, dotyczącym wykupu akcji własnych spółki;
 • spółkę z o.o. z branży górniczej, w sporze między wspólnikami i spółką (m.in. skuteczna obrona spółki przed jej sądowym rozwiązaniem; reprezentacja w procesach dotyczących skarżenia uchwał organów spółki; reprezentacja przed sądem rejestrowym o wpis do KRS i w zakresie odmowy udostępnienia wspólnikowi dokumentów:; reprezentacja w procesie o działanie na szkodę spółki; zastępstwo w postępowaniach z zakresu prawa pracy);
 • spółę akcyjną z branży automotive w sporze o większościowy pakiet akcji (m.in. sprawy: o uchylenie, stwierdzenie nieważności, ustalenie nieistnienia uchwał organów tej spółki; w postępowaniach przed sądem rejestrowym; reprezentacja w procesach dotyczących szkody spółki; zastępstwo w postępowaniach z zakresu prawa pracy; reprezentacja spółki w arbitrażu ad hoc oraz w postępowaniu o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego);
 • wspólnika spółki z o.o. z branży górniczej, należącej do grupy kapitałowej w sporze wytoczonym w imieniu i na rzecz spółki przeciwko członkowi zarządu o odszkodowanie (actio pro socio), w postępowaniu dotyczącym czynów nieuczciwej konkurencji, w sporze o rozwiązanie spółki;
 • wspólnika spółki z o.o. z branży papierniczej w procesie o wyłączenie wspólnika ze spółki, w procesach dotyczących skarżenia uchwał organów spółki, reprezentowaliśmy też Klienta w negocjacjach pomiędzy wspólnikami, zakończonych zawarciem ugody;
 • spółkę z o.o. z branży papierniczej w sporach o uchylenie, stwierdzenie nieważności, ustalenie nieistnienia uchwał organów tej spółki oraz broniliśmy spółkę przed działaniem wspólnika na jej szkodę;
 • akcjonariusza mniejszościowego spółki z branży metalowej w obronie przed przymusowym wykupem akcji (squeeze out’em), skutkująca wstrzymaniem procedury przymusowego wykupu akcji;
 • ok. 100 akcjonariuszy mniejszościowych w sporach ze spółką z branży metalowej o wpis do księgi akcyjnej (spór związany z bezskutecznością zapisów statutu spółki);
 • wspólnika 2-osobowej spółki jawnej z branży akcesoriów motoryzacyjnych w sporze dotyczącym rozwiązania spółki, a także statusu wspólnika wypowiadającego umowę spółki;
 • spółkę jawną z branży akcesoriów motoryzacyjnych w sporze o odszkodowanie wytoczonym wspólnikowi, w związku z przejęciem jej całego majątku na podstawie umowy dystrybucyjnej;
 • spółkę akcyjną z branży biotechnologicznej w sporze ze spadkobiercą akcjonariusza, dotyczącym objęcia akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego;
 • spółkę z branży budowlanej w sporze dotyczącym wykreślenia członka zarządu z rejestru przedsiębiorców KRS;
 • wspólnika spółki jawnej z branży paliwowej w procesie o wyłączenie go ze spółki;
 • spółkę publiczną z branży górniczej w sporach z akcjonariuszami w zakresie odszkodowań za akcje pracownicze;
 • spółkę publiczną z branży windykacyjnej w sporze z akcjonariuszami mniejszościowymi o większościowy pakiet akcji (sprawy m.in. dot.: uchylenia, stwierdzenia nieważności, ustalenia nieistnienia uchwał organów spółki, wpisów w KRS, działania na szkodę spółki, z zakresu prawa pracy, z zakresu prawa karnego);
 • spółkę z o.o. z branży hotelarskiej w sporze ze spadkobiercami wspólnika o pakiet kontrolny udziałów.

 

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję