Należymy do Należymy do Ally Law

Konkurs – 4Stock

PODDZIAŁANIE 3.1.5 WSPARCIE MŚP W DOSTĘPIE DO RYNKU KAPITAŁOWEGO - 4 STOCK

 

W ramach Działania 3.1 - Poddziałanie 3.1.5 „Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym – 4Stock”.

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Ma ona na celu wsparcie projektów związanych z  przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.

Wsparcie będzie oferowane w postaci  pokryciu 50% ceny zakupu doradztwa w ramach:

  • rynku głównego GPW (do 500 tys. zł),
  • Alternatywnego Systemu Obrotu NC (do 100 tys. zł),
  • rynku obrotu obligacjami Catalyst (do 70 tys. zł),
  • zewnętrznych rynków regulowanych (do 200 tys euro).

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 3.1.5 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 3.1.5 (Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock)
Data ogłoszenia Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru
20 października 2016 r. 21 listopada 2016 r. 20 listopada 2017 r.

 

Beneficjenci: Przedsiębiorstwa w sektora MSP

Zakres terytorialny: cała Polska