Należymy do Należymy do Ally Law

ReferencjeKvarko Sp. z o.o.

"Dotychczasowy przebieg współpracy, a zwłaszcza rzetelność, terminowość i skuteczność podejmowanych działań stanowi podstawę do zarekomendowania Kancelarii jako wartościowego partnera każdemu podmiotowi zainteresowanemu współpracą w zakresie wyżej wymienionym".

Prezes Zarządu
dr inż. Paweł Wielgus

Diam Poland sp. z o.o.

Collaboration mentioned above was highly effective and professional. Law office "Adwokaci i Radcowie prawni" is providing versatile legal services, all rendered reliable and on schedule.

Prokurent
Anna Załoga

Victoria S.A.

„Dotychczasowy przebieg współpracy, zwłaszcza terminowości i skuteczność podejmowanych działań oraz głęboka znajomość problemów, którym stawia czoło współczesne przedsiębiorstwo, stanowi podstawę do zarekomendowania Kancelarii jako wartościowego partnera każdemu podmiotowi, zainteresowanemu uzyskaniem profesjonalnego doradztwa w zakresie wyżej wymienionym.”

Prezes Zarządu
Andrzej Warzecha

epeKoks sp. z o.o.

„Kancelaria w toku świadczonych usług wielokrotnie dała wyraz umiejętności kompleksowego podejścia do przedstawionych problemów. Jednocześnie proponowane przez Kancelarię rozwiązania uwzględniały nie tylko ryzyka i aspekty prawne – na każdym etapie doradztwa Kancelaria brała również pod uwagę ich gospodarcze skutki, po potwierdza doskonałe rozeznanie i zrozumienie problemów towarzyszących prowadzeniu współczesnego biznesu”

Prezes zarządu
mgr inż. Tadeusz Zygmunt

DOH Sp. z o.o.

„Usługi były i są nadal wykonywane należycie oraz z dochowaniem najwyższej staranności i rzetelności.”

Dyrektor finansowy
mgr Dariusz Czech

BVT S.A.

Polecam usługi prawne kancelarii „adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy.

Wiceprezes Zarządu
Jan Leszkiewicz

Siarka Polska S.A.

„Kancelaria w toku świadczonych usług wielokrotnie dała wyraz umiejętności kompleksowego podejścia do przedstawionych problemów. Jednocześnie proponowane przez Kancelarię rozwiązania zawsze uwzględniały nie tylko ryzyka i aspekty prawne – na każdym etapie doradztwa Kancelaria brała również pod uwagę ich gospodarcze skutki, co potwierdza doskonałe rozeznanie i zrozumienie problemów towarzyszących prowadzeniu współczesnego biznesu”

Prezes Zarządu
Michał Kloc

INDOS S.A

„Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Adwokaci I Radcowie Prawni sp.k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy pełniła funkcję doradcy prawnego oraz funkcję autoryzowanego doradcy w procesie dopuszczenia akcji INDOS S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Zespół Kancelarii przeprowadził dla INDOS S.A. ofertę prywatną akcji, z której Spółka pozyskała łącznie 2.270.300,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych).”

Prezes zarządu
Ireneusz Glensczyk

Kompania Węglowa S.A.

„Kancelaria świadczyła kompleksowe doradztwo prawne obejmujące przygotowanie do zbycia i odpłatną sprzedaż w trybie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa 2 kopalń. Opisane usługi zostały wykonane z dochowaniem najwyższej staranności i rzetelności.”

Wiceprezes Zarządu
Andrzej Tor

Kompania Węglowa S.A.

„Kancelaria świadczyła usługi prawne obejmujące kompleksowe doradztwo prawne w etapie procesu restrukturyzacji KW S.A. obejmujące przygotowanie do zbycia i odpłatną sprzedaż w trybie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa 3 kopalń. Stopień zaangażowania personelu Wykonawcy w realizację powierzonych zadań, jak również posiadaną wiedzę i umiejętności, należy ocenić jako wzorowe i znakomite.”

Wiceprezes Zarządu
Michał Sobel

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

„..Kancelaria świadczyła (..) usługi prawne obejmujące doradztwo i zastępstwo prawne i procesowe w sprawach związanych z dochodzeniem od właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia roszczeń z tytułu świadczeń zrealizowanych ponad limity ustawowe. Sprawy zakończyły się zawarciem ugód satysfakcjonujących Instytut."

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Prof. Dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

„Kancelaria z zaangażowaniem i profesjonalizmem reprezentowała interesy WPKiW. Dzięki niej, możliwe było doprowadzenie zawarcia umowy na warunkach satysfakcjonujących WPKiW oraz władze województwa Śląskiego. Wiedza, kompetencje, rzetelność, kompleksowa obsługa i oddanie prawników Kancelarii pozwoliło na sprawne i fachowe przeprowadzenie całego procesu"

Prezes Zarządu WPiKW im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.
Akradiusz Godlewski

LUKRA Spółka z o.o.

„Pracę kancelarii należy scharakteryzować jako szybką, skuteczną i elastyczną co gwarantuje najwyższa jakość świadczonych usług"

Prezes Zarządu LUKRA Spółka z o.o.
Łukasz Chlebicki

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Podkreślam, że przy realizacji tego unikalnego w skali kraju projektu prywatyzacyjnego, oprócz głębokiej wiedzy prawniczej konieczne były znakomite umiejętności komunikacji z kilkudziesięcioma tysiącami byłych i aktualnych pracowników, a także z ich spadkobiercami. Zespół prawników Kancelarii wydatnie przyczynił się do naszego sukcesu, jakim było przeprowadzenie całego procesu przyznawania akcji pracowniczych bez żadnych zakłóceń. 

Zastępca Prezesa Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Artur Wojtków

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze

Co ważniejsze, specjaliści z Kancelarii świadczą usługi na rzecz Spółki mając na uwadze wieloaspektowe (organizacyjne, gospodarcze i prawne) uwarunkowania naszego przedsiębiorstwa, sprawnie komunikując się nie tylko z poszczególnymi komórkami struktury organizacyjnej Spółki, lecz również podejmując dialog – merytoryczny i doradczy – bezpośrednio z pracownikami.

Prezes Zarządu, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze
Andrzej Warzecha

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

„ W ramach dotychczasowych działań we współpracy z Kancelarią została zrealizowana analiza potencjału dla inwestycji gminnej o nazwie „Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku internatu przy ul. Pułaskiego w Myszkowie z przeznaczeniem na mieszkania komunalne i lokale socjalne" na zlecenie Urzędu Miasta Myszkowa. „

Prokurent, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Aldona Janicka

F.K. Rubikon S.A.

„Dotychczasowy przebieg współpracy, a zwłaszcza elastyczność, szybkość i skuteczność podejmowanych działań stanowi podstawę do zarekomendowania Kancelarii jako wartościowego partnera"

Prezes Zarządu F.K. Rubikon S.A.
Marcin Banyś

3Soft

„Prawnicy Kancelarii wykazali się także znajomością specyfiki firmy, działającej w branży IT, co pozwoliło im na stworzenie dobrych relacji ze środowiskiem informatyków, stanowiących zdecydowaną większość naszej kadry"

Członek Zarządu 3Soft
Marcin Bierut

Invest Park Hajduki S.A.

„Kancelaria opracowała schemat transakcji, prowadziła w naszym imieniu negocjacje, przygotowała dokumentację prawną oraz uczestniczyła we wszystkich innych czynnościach związanych z transakcją, czuwając nad jej prawidłowym i zgodnym z prawem przebiegiem. Negocjacje były prowadzone we Włoszech oraz w Polsce w języku angielskim"

Prezes Zarządu Invest Park Hajduki S.A.
Anna Kociubińska

EKOGENERACJA OZE Sp. z o.o.

„W okresie naszej współpracy Kancelaria szybko i bez problemów pomagała nam w budowaniu potencjału naszej Spółki a prawnicy wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem"

Prezes Zarządu EKOGENERACJA OZE Sp. z o.o.
Wojciech Piecha

Ryntronix sp. z o.o.

„W ramach obsługi prawnej naszej firmy Kancelaria, wykonała w sposób należyty, usługę prawną polegającą na analizie sytuacji prawnej majątku spółki"

Prezes Zarządu Ryntronix sp. z o.o.
Joanna Rynkiewicz

Urząd Miasta Puławy

Kancelaria od sierpnia 2013 do dnia dzisiejszego świadczy na rzecz gminy Miasto Puławy pomoc prawną w ramach doradztwa prywatyzacyjnego w procesie zbycia udziałów Spółki OPEC Sp. z o.o. w Puławach" 

Prezydent Miasta, Urząd Miasta Puławy
Janusz Grobel

INTERDONT sp. z o.o.

"Firma nasza korzystała z doradztwa prawnego kancelarii w zakresie podziału przez wydzielenie zorganizowanej części naszego przedsiębiorstwa do nowozawiązanej Spółki"

Prezes Zarządu INTERDONT sp. z o.o.
Maria Donocik

Gmina Wilkowice

„Kancelaria świadczyła na rzecz Gminy usługę doradztwa prawnego, w zakresie przygotowania zastrzeżeń do informacji zawartych w Informacji Pokontrolnej"

Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

„Dla organizatorów najważniejsze jednak jest gwarantowanie najwyższego poziomu organizacyjnego i merytorycznego. Jest to możliwe również dzięki współpracy z kancelarią"

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Jarosław Dominiak

Mar-Med Sp. z o.o.

„W okresie naszej współpracy kancelaria szybko i bez większych problemów pomagała nam w budowaniu grupy kapitałowej, a prawnicy wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem tak w przygotowaniu niezbędnych dokumentów jak i załatwieniu wszelkich spraw formalnych"

Wiceprezes Mar-Med Sp. z o.o.
Tadeusz Smętkowski

Mewa Spółka Akcyjna

Mewa S.A. z firmy produkcyjnej przekształciła się w firmę handlową, zajmującą się zakupem i sprzedażą odzieży. Od stycznia 2009 Mewa SA jest podmiotem dominującym wobec GPPI SA w Poznaniu (spółki notowanej na rynku New Connect) posiadając akcje dające 53,4% głosów na wz.

Prezes Zarządu Mewa Spółka Akcyjna
Karol Maciuk

Medis Sp. z o.o.

„Prawnicy kancelarii doskonale znają rynek medyczny i reguły nim rządzące"

Wiceprezes Medis Sp. z o.o.
Marek Wilczek

Ekopol Górnośląski Holding SA

„W okresie naszej współpracy kancelaria szybko i bez problemów pomagała nam w budowaniu wysokiej pozycji na rynku, a prawnicy wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem"

Prezes Zarządu Ekopol Górnośląski Holding SA
Andrzej Piecuch

Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich

„Dotychczasowy przebieg współpracy, a zwłaszcza rzetelność, terminowość i profesjonalizm podejmowanych działań stanowi podstawę do zarekomendowania kancelarii jako wartościowego partnera każdemu podmiotowi zainteresowanemu tego rodzaju współpracą"

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Elżbieta Muszyńska

Wichary Technologies sp. z o.o.

„W okresie naszej dotychczasowej współpracy Kancelaria profesjonalnie wywiązywała się z każdego zleconego jej zadania. Ze względu na duży i zróżnicowany pod względem wiedzy zespół prawników, nasza Spółka mogła się zwrócić do kancelarii z każdym problemem prawnym"

Prezes Zarządu Wichary Technologies sp. z o.o.
Marian Wichary

Centrum Hydrauliki DOH sp. z o.o.

„Rekomendujemy współpracę z kancelarią, gdyż jest ona kompetentnym, doświadczonym, cechującym się dużym profesjonalizmem partnerem biznesowym, realizującym wytyczone zadania z niezwykłą rzetelnością i fachowością"

Dyrektor Finansowy Centrum Hydrauliki DOH sp. z o.o.
Dariusz Czech