Należymy do Należymy do Ally Law
Dariusz Hura
Dariusz Hura

r. pr. Dariusz Hura

Radca Prawny, Wspólnik

Specjalizacje:

Języki obce:

  • angielski 

Edukacja:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, 1995
  • Akademia Ekonomiczna w Krakowie i Politechnika Krakowska - Szacowanie nieruchomości, 2000-2002
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Zarządzanie strategiczne w gminie, 1997-1998 r.

Doświadczenie:

Posiada interdyscyplinarne doświadczenie i wykształcenie zawodowe (prawnicze i techniczne), pozwalające dostrzegać problemy prawne z różnego punktu widzenia.

Pracując w magistracie Bielska-Białej i Krakowa zajmował się w szczególności nadzorowaniem, zarządzaniem i obrotem nieruchomościami gminnymi oraz Skarbu Państwa, uczestniczył w dużych projektach infrastrukturalnych, np. pozyskując nieruchomości pod strategiczne inwestycje miejskie, regulował stany terenowo-prawne; zajmował się obsługą roszczeń byłych prywatnych właścicieli nieruchomości, w tym kościołów i związków wyznaniowych przed Komisją Majątkową.

Jego doświadczenia wynikają również z nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej lecznictwa otwartego i zamkniętego, dla których miasto było organem założycielskim oraz procesem ich przekształcenia/likwidacji, a także nadzorem nad systemem opieki społecznej w zakresie kompetencji miasta.

Doradztwem prawnym zajmuje się od 1996 roku. Początkowo współpracując z kancelariami prawnymi, następnie w ramach własnej kancelarii radcy prawnego, a od 2010 jako partner i wspólnik wiodącej w rankingach kancelarii prawnej.

Świadczy pomoc prawną przede wszystkim w ramach bieżącej, całościowej obsługi przedsiębiorców, w szczególności deweloperów, przedsiębiorstw produkcyjnych, przedsiębiorstw budowlanych i podmiotów leczniczych.

Ze względu na różnorodność doświadczeń z powodzeniem prowadzi skomplikowane projekty inwestycyjne, poważne spory budowlane, postępowania przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się między innymi prowadząc wykłady dla Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz jako panelista Europejskiego Kongresu Małych i Średnich przedsiębiorstw i Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Ze względu na specyfikę wykształcenia preferuje prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami, prawem budowlanym, postępowaniami administracyjnymi, rynkiem medycznym. Wśród szczególnych zainteresowań wymienia zagadnienia związane z projektami partnerstwa publiczno-prywatnego.

powrót do listy