Należymy do Należymy do Ally Law
Michał Bednarczyk
Michał Bednarczyk

adw. Michał Bednarczyk

Adwokat

Specjalizacje:

 

 

Języki obce:

  • angielski

Edukacja:

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, 2006
  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, od 2010 do 2013
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Prawa Rynku Kapitałowego, 2010
  • Obowiązki informacyjne spółki na rynku regulowanym, 2009
  • Transakcje pochodne i produkty strukturyzowane, a wymogi MiFID, 2009

Doświadczenie:

Pierwsze kroki na drodze zawodowej stawiał w jednej z wiodących warszawskich kancelarii, w departamencie rynku kapitałowego. Przez kilka lat pracował w domu maklerskim, biorąc m.in. udział w opracowywaniu wielu publicznych i niepublicznych ofert dotyczących papierów wartościowych. Od 2010 r. związany z kancelarią „Adwokaci i Radcowie Prawni” sp.k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy.

Michał Bednarczyk posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej projektów z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw, obejmujące m.in.: przeprowadzanie badań due dilligence, sporządzanie opinii prawnych dotyczących kwestii związanych z wejściem spółek na rynek regulowany, a także bieżące doradztwo dla zarządów spółek w ramach projektów upublicznienia spółek. Doradzał przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych spółek w ramach oferty publicznej. Pracując w domu maklerskim był odpowiedzialny za kontakty z KNF, KDPW, GPW podczas przeprowadzania publicznych ofert akcji. Był również odpowiedzialny za wdrażanie Dyrektywy MiFID, a w szczególności opiniowanie istniejących regulacji wewnętrznych Domu Maklerskiego pod kątem ich zmian, tworzenie regulaminów Domu Maklerskiego.

Sporządził i negocjował szeregu umów, w tym: umowy na przygotowanie i przeprowadzenie oferty publicznej, umowy na wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego, umowy sprzedaży akcji, umowy blokady akcji (lock – up).

Posiada duże doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców w szczególności dotyczące doradztwa restrukturyzacyjnego i sporów z pracownikami.

Reprezentuje również klientów w postępowaniach cywilnych i sądowoadministracyjnych, głównie dotyczących wyżej wymienionych zagadnień.

Mecenas Michał Bednarczyk zarządza spółką wchodzącą w skład grupy kapitałowej jednej z największych polskich sieci laboratoriów diagnostyki medycznej. Dzięki temu posiada świeże biznesowe podejście do prowadzonych spraw, a także lepiej rozumie potrzeby przedsiębiorców.

Obecnie jego zainteresowania zawodowe związane są z prawem korporacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych, a także prawem pracy oraz prawem upadłościowym i naprawczym.  

powrót do listy

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" spółka komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy.

Akceptuję