LinkedIn
Należymy do
Należymy do Ally Law

Dematerializacja akcji

Przewodnik po dematerializacji

Przedsiębiorco, Prezesie, jeśli prowadzisz działalność lub zarządzasz:

  • spółką akcyjną (S.A.)
  • spółką komandytowo – akcyjną (S.K.A.)

albo planujesz założyć prostą spółkę akcyjną (P.S.A.) to pamiętaj o obowiązkowej dematerializacji akcji.

DEMATERIALIZACJA AKCJI to pozbawienie akcji formy dokumentu papierowego.

Nowe i dotychczasowe akcje będą od 1 stycznia 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Oto niezbędne czynności do wykonania w 2020 r. aby zdematerializować akcje:

1) TERAZ już załóż stronę WWW, z zakładką dla akcjonariuszy – na niej będziesz musiał zamieszczać ogłoszenia wymagane przez prawo;

2) do 30 czerwca 2020 r.

  • Walne Zgromadzenie musi powziąć uchwałę o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. domu maklerskiego) w celu prowadzenia REJESTRU AKCJONARIUSZY,
  • musisz podpisać umowę z podmiotem uprawnionym do prowadzenia REJESTRU AKCJONARIUSZY, np. z domem maklerskim,
  • musisz wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce (czynność trzeba powtórzyć pięciokrotnie, w odstępach maksymalnie miesięcznych!);

3) do 30 października 2020 r. – musisz wezwać piąty raz akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce;

4) sprawdź STATUT swojej spółki i zmień go aby dopasować do zmienionych przepisów;

5) za złożone akcje musisz wydać akcjonariuszom pokwitowanie.

Po 1 stycznia 2021 r.:

  • akcje będą ewidencjonowane wyłącznie w REJESTRZE AKCJONARIUSZY albo w depozycie papierów wartościowych,
  • staną się nieważne papierowe dokumenty akcji.

Po 1 stycznia 2026 r. – akcjonariusze nie będą mogli wykazywać swoich praw wobec spółki  z papierowych dokumentów, że przysługuje im status akcjonariusza.

Przepisy dotyczące dematerializacji akcji stosuje się też do niektórych papierów wartościowych, jak: warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie i inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki.

Przedsiębiorco, Prezesie, jeśli nie wykonasz któregokolwiek z powyższych obowiązków to możesz zapłacić GRZYWNĘ (do 20.000,00 zł), która będzie nakładana na członków zarządu spółki, za każde naruszenie prawa.

 

radca prawny Leszek Paterek

 

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" spółka komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy.

Akceptuję